Får en läkare skriva remiss utan samtycke?

FRÅGA
Jag har varit på vårdcentral på läkarbesök, där läkaren var kränkande mot mig i sin bedömning. Hon nästan omyndighetsförklarade mig. Jag hade en anhörig med mig som hade synpunkter på hennes agerande, det struntade hon i, utan när vi hade gått därifrån rådgjorde hon med sin handledare att skriva en remiss till utredningsenhet utan att vi visste någonting. Jag läste det på mina journaler. Man kan väl inte skicka remiss utan att patienten varit med o samtyckt. När jag sedan ringde till läkaren, sa hon att man inte behöver samtycke.Vi har nu gått ifrån denna vårdcentral, och listat oss på en annan, där vi fick en annan bedömning utan krav på någon utredning, men läkaren på den första vårdcentralen vill inte släppa taget om mig.Med vänlig hälsningCarl-Axel o Marita Moberg
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina rättigheter som patient regleras i Patienlagen (här). Sjukvård får inte ges utan ditt samtycke (här) och du ska även få information om det förväntade vård-och behandlingsförloppet (här). Det finns ytterligare bestämmelser som säger att sjukvård ska utformas och genomföras i samråd med patienten så långt som det är möjligt (här), läkaren verkar i detta fall ha gått utanför sin behörighet.


Om du vill lämna klagomål kan du gå till väga på flera sätt: Du kan kontakta den mottagning där du fick vård, kontakta patientnämnden i din region eller anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Inspektionen för vård och omsorg har en skyldighet enligt lag att pröva klagomål mot hälso-och sjukvård och dess personal (här). Om läkarens agerande blir diskriminerande eller brottsligt kan du även anmäla händelserna till Diskrimineringsombudmannen eller polisen, men jag skulle råda dig att i första hand kontakta vårdcentralen där läkaren jobbar eller patientnämnden i din region.

Lycka till!


Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (213)
2020-05-18 Har jag rätt till patientskadeersättning?
2020-05-18 Fått komplikation efter operation - kan jag begära ersättning?
2020-05-14 Hur gå vidare vid missnöje med vårdbeslut?
2020-05-13 Kan jag ansöka om förstörande av journal?

Alla besvarade frågor (80629)