Får en läkare neka en operation på grund av patientens vikt?

FRÅGA
Får en läkare neka dig opration när jag väger 116 kg. Det gäller titthålsopration i knä.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En läkare har rätt att neka en operation om riskerna anses för höga eller till följd av en annan medicinsk bedömning. Fetma är inte en diskrimineringsgrundande faktor. Det som är diskrimineringsgrundande är kön, könsuttryck, könsidentitet, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder vilket följer av diskrimineringsombudsmannen.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (261)
2021-02-28 Kan man begära ut en avliden anhörigs journal?
2021-02-22 Har jag rätt att välja abortmetod?
2021-01-30 Är det möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22?
2021-01-30 Kan man anmäla vården om man upplever att dem gjort något fel i den medicinska behandlingen?

Alla besvarade frågor (89936)