Får en kurator lämna sekretessbelagda uppgifter till Socialtjänsten?

2021-11-27 i Sekretess
FRÅGA
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen, får socialtjänsten ta del av exempelvis en kurators journal? Om vi säger att socialtjänsten ringer kuratorn och säger att de fått in en orosanmälan, får kuratorn lämna ut patientjournal då enligt sekretess?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta bestämmelser finns i socialtjänstlagen (SoL) och offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Som kurator omfattas man av anmälningsskyldighet om misstanke eller kännedom uppdagas gällande att ett barn far illa. I sådana fall ska en orosanmälan göras till socialtjänsten (14:1 SoL). På samma sätt som det föreligger en skyldighet att anmäla, finns även en skyldighet att lämna uppgifter, så kallad upplysningsplikt, som kan vara av betydelse för en utredning om barnets skyddsbehov (14:1 st 3 SoL).

Eftersom det finns en lagstadgad upplysningsplikt hindrar inte den sekretess man är bunden till i sitt yrke när uppgifter lämnas över vid orosanmälan till annan myndighet (10:28 OSL).

Sammanfattningsvis, får kuratorn lämna relevanta uppgifter i en patientjournalen för att uppfylla sin upplysningsplikt och hjälpa Socialtjänsten med utredning gällande ett barns skyddsbehov.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (285)
2022-01-17 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt en anhörig sitter på?
2021-12-31 Får Socialtjänsten lämna uppgifter om mig till Försäkringskassan
2021-12-31 Får man jobba med människor om man står med i belastningsregistret?
2021-12-29 Kan jag ta del av dokument som rör omhändertagande enligt LVU?

Alla besvarade frågor (98495)