FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess27/11/2021

Får en kurator lämna sekretessbelagda uppgifter till Socialtjänsten?

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen, får socialtjänsten ta del av exempelvis en kurators journal? Om vi säger att socialtjänsten ringer kuratorn och säger att de fått in en orosanmälan, får kuratorn lämna ut patientjournal då enligt sekretess?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta bestämmelser finns i socialtjänstlagen (SoL) och offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Som kurator omfattas man av anmälningsskyldighet om misstanke eller kännedom uppdagas gällande att ett barn far illa. I sådana fall ska en orosanmälan göras till socialtjänsten (14:1 SoL). På samma sätt som det föreligger en skyldighet att anmäla, finns även en skyldighet att lämna uppgifter, så kallad upplysningsplikt, som kan vara av betydelse för en utredning om barnets skyddsbehov (14:1 st 3 SoL).

Eftersom det finns en lagstadgad upplysningsplikt hindrar inte den sekretess man är bunden till i sitt yrke när uppgifter lämnas över vid orosanmälan till annan myndighet (10:28 OSL).

Sammanfattningsvis, får kuratorn lämna relevanta uppgifter i en patientjournalen för att uppfylla sin upplysningsplikt och hjälpa Socialtjänsten med utredning gällande ett barns skyddsbehov.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie CronenbergerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”