Får en kommun anställa innan ansökningstiden gått ut?

FRÅGA
Får en kommun anställa innan ansökningstiden gått ut?
SVAR

Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!

Till skillnad från privata arbetsgivare är kommuner en del av det allmänna, vilket betyder att andra regler gäller för kommuner bland annat när de anställer. Exempelvis ska kommunerna beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet, se 1 kap. 9 § regeringsformen. Regeringsformen är grundlag i Sverige.

I ett fall som rörde tillsättning av lärartjänster i Stockholms kommun ansåg Justitieombudsmannen att det inte var förenligt med 1 kap. 9 § regeringsformen att anställa lärare innan ansökningstiden gått ut. JO menade att kommunerna har en skyldighet att beakta alla ansökningar som inkommer inom ansökningstiden. JO sade att det är först när ansökningstiden löpt ut, och samtliga ansökningar kan beaktas, som en myndighet kan göra en bedömning som är godtagbar i objektivitetshänseende (som uttrycks i 1 kap. 9 § regeringsformen). Förfarandet fick kritik av JO men anställningsförfarandet gjordes inte om (se JO 2012/13 s. 428 DNR: 3069-2010).

Sammanfattningsvis betyder detta att en kommun inte får anställa innan ansökningstiden gått ut.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (43)
2021-06-09 Missnöjd med Polisens agerande
2021-04-30 Har man som misstänkt en skyldighet att svara på frågor under ett polisförhör?
2021-02-22 Vem utövar tillsyn över JO?
2021-01-31 Anmälan till JO.

Alla besvarade frågor (95785)