Får en hyresvärd kräva retroaktiv hyra för en hyreshöjning?

2020-08-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan hyresvärden kräva retuaktivhyra för hyreshöjning när han inte skickat ut hyreslappar?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

I jordabalkens (JB) tolfte kapitel regleras hyresförhållanden, och hyresförhandlingslagen (HFL) reglerar hyreshöjningar enligt förhandlingsordning.

Får en hyresvärd ta ut retroaktiv hyra utan att ha meddelat detta?

Hyreshöjning enligt förhandlingsordning:

Om er hyra i huset förhandlas enligt en förhandlingsordning så finns det inga krav på att hyresvärden i förväg måste informera er hyresgäster om detta i förväg. Detta sköts nämligen mellan hyresvärden och Hyresgästföreningen. Hyresvärden är endast skyldig att upplysa er om resultatet av förhandlingen, vilket ska ske skriftligen enligt HFL 19 §. Du kan dock kontakta Hyresgästföreningen (om er hyra förhandlas enligt en förhandlingsordning) och dubbelkolla att förhandlingen verkligen ägt rum. Hyresgäster kan även begära att beslutet omprövas av Hyresnämnden, HFL 22 §. Ansökan måste skickas inom tre månader från dess du fick reda på hyreshöjningen.

Hyreshöjning utan förhandlingsordning:

Om en förhandlingsklausul inte finns i ert hyresavtal är huvudregeln att en hyresvärd inte får utkräva en retroaktiv hyreshöjning, JB 12 kap. 55 d §. Det finns dock undantag från detta.

- Om förhandlingarna kring hyran har behövt avgöras av Hyresnämnden kan det vara tillåtet för hyresvärden att ta ut höjningen retroaktivt. Detta då det kan ta tid att få frågan avgjord, och hyresvärden har därmed inte haft möjlighet att ta ut hyran från det beräknade datumet.

Sammanfattning:

Till att börja med bör du se om det finns en förhandlingsklausul i ditt hyresavtal eller inte. Om det inte finns någon sådan så måste hyresvärden meddela dig om hyreshöjningar, så du får tid på dig att ta ställning till höjningen och kunna lämna eventuell invändning. Enligt JB 12 kap. 54 § måste detta meddelas skriftligt från hyresvärden till dig som hyresgäst.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91294)