Får en hyresvärd höja hyran utan skriftlig information?

2019-04-01 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag har idag en hyra på 6135kr. Fick nya inbetalningslappar av min hyresvärd i brevlådan. Då är hyran på 8800kr. Hyresvärden har nämnt (i trappuppgången) om höjning men ingen summa, inget skriftlig info. Får man höja hyran så mycket utan skriflig info?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga gäller hyresavtal är 12 kap. jordabalken tillämplig.

Ändring av hyresvillkor

Om hyresvärden vill ändra hyresvillkoren, till exempel genom att höja hyran, ska hyresvärden meddela hyresgästen skriftligen om ändringen. Skulle det vara så att ni inte kan komma överens har hyresvärden rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren (12 kap. 54 § första stycket jordabalken).

Om hyresvärden vill att ett skriftligt meddelande om hyreshöjning ska betraktas som ett fortsatt avtal ska det innehålla vissa särskilda uppgifter (12 kap. 54 a § andra stycket jordabalken). Meddelandet ska innehålla uppgift i kronor om hyreshöjningen som hyresvärden begär, det totala hyresbeloppet och att hyresgästen blir skyldig att betala den högre hyran om han inte senast en viss angiven dag, tidigast två månader efter det att meddelandet lämnades, ger hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran. Meddelandet ska även innehålla uppgift om hyresvärdens adress, en upplysning om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda hyran samt vad hyresgästen behöver göra för att en sådan prövning ska ske.

Om det uppstår en tvist om storleken på hyran ska hyresnämnden bestämma hyran till ett skäligt belopp (12 kap. 55 § jordabalken). Vad som är skäligt beror på en rad faktorer så som bland annat lägenhetens storlek, läge och skick. Hyran anses dock inte vara skälig om den är påtagligt högre än för andra, likvärdiga lägenheter (12 kap. 55 § första stycket).

Sammanfattning

För att din hyresvärd ska få höja hyran krävs det alltså att han eller hon lämnar ett skriftligt meddelande innehållande de uppgifter som nämnts ovan. Det framgår av din fråga att det skriftliga meddelandet i trappuppgången inte uppfyller dessa krav. Huruvida inbetalningslapparna uppfyller dessa krav är svårt att utröna av din fråga. Om du och din hyresvärd tvistar om hyrans belopp ska den bestämmas som skälig. Vad som är skäligt i just ditt fall är svårt att veta och beror på en rad olika faktorer så som läge, skick och storlek.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1213)
2019-09-23 Kan min hyresvärd kräva betalt retroaktivt?
2019-09-23 Hyrestid på bestämd tid, vad gäller för uppsägning och förlängningg
2019-09-21 Hur får min sambo möjlighet att överta min hyresrätt vid min bortgång?
2019-09-16 Kan jag säga upp min del av hyresavtalet utan den andre hyresgästens medgivande?

Alla besvarade frågor (73015)