Får en hyresvärd förbjuda husdjur?

2020-12-22 i Hyresavtal
FRÅGA
Min hyresvärd har muntligt förbjudit en familjemedlem att besöka mig med sin hund för att det står skrivet i hyresavtalet att husdjur ej är tillåtna. Får en hyresvärd verkligen neka detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelsen som främst blir tillämplig i ditt fall är 12 kap. jordabalken (Hyreslagen).

Kan en hyresvärd förbjuda besök från en familjemedlem till dig samt dennes husdjur?

Jag tolkar din fråga som att förbudet framförallt rör hunden. Svaret på din fråga är att en hyresvärd som huvudregel inte får förbjuda dig för att ha en hund i lägenheten. Undantag från denna huvudregel kan vara om det finns sakliga skäl till ett husdjursförbud. Ett exempel på ett sådant skäl skulle kunna vara om hyreshuset är anpassat för allergiker. Jag tolkar inte din situation som att något särskilt hyresförhållande föreligger, som exempelvis att ditt boende är anpassat för allergiker. För att försäkra dig om att inga särskilda skäl ligger bakom hyresvillkoret råder jag dig att kontakta hyresvärden om det finns några sakliga skäl till förbudet.

Om det skulle vara så att hundens besök har bidragit till att din hyresrätt har misskötts eller vanvårdas, eller om dina grannar har uppfattat hunden som störande så kan det dock ligga till grund för att du kan få din hyresrätt uppsagd. Detta framgår av 12 kap. 42 § 1 st. 9 p. och 12 kap. 25 § Hyreslagen. Hyresgästen är alltid ansvarig för sina besökare och om skador uppstår p.g.a. hundens besök så kan du också bli skyldig att reparera dessa skador enligt 12 kap. 24 § 1 st. Hyreslagen.

På grund av att det verkar som du har fått ett personligt förbud av hyresvärden kan det vara viktigt att kontakta hyresvärden för att ta reda på om detta exempelvis skulle kunna grunda sig i klagomål från andra grannar. Då störningar gentemot andra grannar, som tidigare nämnts, kan vara grund för uppsägning så är det viktigt att ta reda på vad förbudet grundar sig på. Om det visar sig att det är ett förbud gentemot dig personligen, vilket inte grundar sig på sakliga skäl eller exempelvis klagomål, är hyresvillkoret ogiltigt.

Sammanfattande kommentarer

Huvudregeln är att hyresvärden inte kan förbjuda dig från att ha djur i hyresrätten. I vissa undantagsfall kan dock ett förbud vara tillåtet. Mitt råd till dig är att undersöka vad som ligger till grund för förbudet, samt om förbudet som är "direkt" riktat till dig kan grunda sig på klagomål från andra grannar. Med anledning av att sådana klagomål kan vara grund för uppsägning så råder jag dig till att kontakta hyresvärden och reder ut situationen innan du tar hem din familjemedlem och hunden igen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91353)