Får en hyresvärd ändra avtalsvillkoren utan att informera hyresgästen?

Har en hyreslokal,frisör, sedan över 20 år tillbaks. Hyran på nästan 10.000kr/mån.

Nu har ny fastighetsägare tagit över,utan att informera. Fick en ny hyresavi från dom med en chockhöjning på nästan 2400kr/mån. Vilket blir en höjning på över 27000/år. Inte heller det fick jag info om. Anledningen till den stora höjningen enl dom är att förra fastighetsägaren tydligen inte gjort tillräckligt hög höjning/år, sen 2014. Får dom göra så? Så förra ägarens " snällhet "förlust", ska bli nya ägarens vinst??! Dom ansåg även att jag fick skylla mig själv för att jag inte tagit reda på att förra ägarens höjningar inte var tillräckliga. Så deras "misstag" ska jag lida för nu, dessutom i en pandemi där mitt företag går på knä

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du undrar om din nya hyresvärd får ändra avtalsvillkoren. Frågan du ställt gäller hyra och regleras i 12 kap. jordabalken (JB). Gällande lokalhyra återfinns reglerna i 12 kap. 56–60 §§ JB.

Jag vill börja med att påpeka att det är svårt att identifiera vad en skälig hyreshöjning är.

Villkor gällande ändring av hyresavtalet

Vid en ändring av avtalsvillkoren ska hyresvärden skriftligen meddela dig om dennes avsikt att ändra hyresvillkoren (12 kap. 54 § jordabalken). Om du som hyresgäst motsäger dig denna ändring, ska du vända dig till hyresnämnden genom en ansökan om ändring av villkoren. Det betyder att det nu är nämnden som ska ta ställning till om hyreshöjningen är skälig eller ej.

Men om hyresvärden noggrant skrivit i sitt meddelande hur stor höjningen ska vara i kronor, från vilken dag den nya hyran ska börja gälla samt en möjlighet att motsätta sig hyreshöjningen inom ett angivet datum, om hyresgästen inte motsätter sig den nya hyran innan det angivna datumet, blir hyresgästen bunden av den nya hyran (12 kap. 54 a § andra och tredje styckena JB).

Vad som gäller i ditt fall

Som nämnt ovan är det svårt att identifiera vad som anses vara en skälig hyra. Mitt första råd till dig är att först kontakta hyresvärden i fråga, och förklara att du är missnöjd med de förändrade avtalsvillkoren, berätta även du att du kommer ta detta till hyresnämnden.

Mitt andra råd till dig är att du kontaktar hyresnämnden och visar dem de nya avtalsvillkoren. På så sätt kan de ta ställning till om denna hyreshöjning anses vara skälig eller ej. I deras bedömning brukar de bland annat undersöka hyran på liknande lokaler i omkringliggande områden.

Vänligen,

Natalin KabroRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning