Får en hemsida sälja information om brottmålsdomar?

FRÅGA
Hej,Kan vem som helst publicera uppgifter som är relaterade till belastningsregistert? Jag tänker t.ex. på www.mrkoll.se där man se om personer förekommit i brottmål. När man söker på en person så kan t.ex. följande information komma upp: "NN har varit åtalad vid en domstol i ett rättsfall som avsett brottmål." På samma sida säljer sedan mrkoll.se information om vad som står i domen för 99kr. Har de verkligen rätt att göra så här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hemsidan du hänvisar till publicerar information som är offentliga uppgifter. Offentliga uppgifter är t.ex. eventuella brottmålsdomar, adress, personuppgifter m.m. Det har för hemsidan ansökts om och beviljats ett s.k. utgivningsbevis för företagets databas. För ett utgivningsbevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige (1 kap. 9 § Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL).

Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de får publicera uppgifter som dessa så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen). Om ett yttrandefrihetsbrott blir aktuellt är det den ansvariga utgivaren som åtalas. Att publicera personnummer (vilket är en offentlig uppgift) är inte ett yttrandefrihetsbrott och därmed tillåtet.

En hemsida med utgivningsbevis omfattas heller inte av dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Det innebär att hemsidan inte behöver ditt samtycke för att publicera ditt personnummer.

Svaret på din fråga är att det är lagligt för hemsidan att publicera såväl personuppgifter som information om brottmålsdomar då uppgifterna är offentliga, det finns en ansvarig utgivare och ett beviljat utgivningsbevis.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (49)
2019-10-06 Får MrKoll och Lexbase ha kvar min dom sökbar även om den är gallrad från tingsrättens arkiv?
2019-10-06 Kan man be Eniro, Hitta m.fl. ta ner information om en själv?
2019-09-29 Får man gå ut med information om en politikers skulder i radio?
2019-08-01 Kommer det en lag som förbjuder att domar är offentliga handlingar?

Alla besvarade frågor (73715)