Får en härskande fastighet frångå servitut för att kunna avverka skog?

2021-04-30 i Servitut
FRÅGA
Jag är tjänande fastighet till ett vägservitut.Officialservitut skrivet 1937 där det klart står skrivet att vägens bredd är 3,5 meter och skall underhållas av de härskande fastigheterna.Nu vill en av de härskande fastigheterna köra över min mark mer än servitutet ger(skogsavverkning) .Är detta ett skäl för den härskande fastigheten att frångå servitutet??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår dig som att den härskande fastigheten vill köra på vägen som ingår i servitutet men att även mark bredvid vägen (som inte ingår i servitutet) kommer att användas, för att kunna avverka skog. Eller det scenariot att de helt och hållet lämnar vägen och använder annan del av din mark. Jag kommer svara dig utifrån dessa antaganden och hoppas att det ska göra saken klarare.

För servitutet gäller att den härskande fastigheten måste använda på marken på ett sätt som inte betungar dig mer än nödvändigt, och även underhålla den i bra skick, 14 kap 6 § Jordabalken, JB. Om det är så att den härskande fastigheten överskrider sin rätt eller åsidosätter en skyldighet enligt servitutet så ska denne återställa rubbningen och ersätta skadan, 14 kap 7 § JB. Att köra bredvid vägen (servitutet) och marken bredvid (ej servitut) kan anses vara ett sådant överskridande av sin rätt som gör att denne sedan måste återställa och ersätta skadan som skett. Frågan om detta överskridande är godtagbart på den anledningen att de ska avverka skog borde inte spela någon roll.

Om det istället skulle vara så att den härskande fastigheten helt och hållet lämnar den väg som ingår i servitutet och åker ut på din mark (som inte ingår i servitut) finns inga specifika regler om detta mer än de allmänna avtalsprinciperna. Den härskande fastigheten behöver därför fråga dig om lov för att kunna använda marken. Om du nekar och de använder marken ändå kan den härskande fastigheten göra sig skyldig till brottet "tagande av olovlig väg" (12 kap 4 § Brottsbalken, BrB).

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia Ek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (307)
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?
2021-09-30 Avtalsservitut
2021-09-27 Hur långt sträcker sig allemansrätten?

Alla besvarade frågor (96356)