FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet30/06/2020

Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?

en granne har olovligen gått in på min sommarstugetomt och sågat ner och avlägsnat ett björkbuskage, som stod i vägen för dennes utsikt

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som granne finns har man i vissa fall ha rätt att kapa grenar och rötter som tränger över tomtgränsen, vilket framgår av 3 kap. 2 § jordabalken (JB). Enligt den regeln ska dock grannen i första hand erbjuda ägaren av trädet/busken i första hand att själv göra detta om kapandet kan medföra olägenhet för ägaren.

Regeln är troligtvis inte tillämplig i ditt fall, eftersom regeln endast är gäller för grenar och rötter, och i ditt fall verkar det som att din granne kapat mer än så. Det är möjligt att det din granne gjort är brottsligt.

Brott

Din granne kan ha gjort sig skyldig till skadegörelse, som regleras i 12 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Skadegörelse innebär att den som förstör eller skadar annans egendom, med uppsåt (enkelt förklarat: med flit). Träd och buskar räkas som lös egendom, och omfattas därför av bestämmelsen. Generellt brukar det anses som skadegörelse när folk hugger ned träd och buskar som tillhör andra. Värdet på buskar och träd kan vara svårt att uppskatta, men på träd brukar det räknas på kostanden av att återställa trädet till hur det var innan det höggs ned.

Skadestånd

Om du kan bevisa att det är din granne som kapat din buske kan du även kräva hen på skadestånd. Inom skadeståndsfrågor är huvudregeln att den som orsakat en skada uppsåtligt eller av oaktsamhet ska ersätta den (se 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL)). När skada uppstår på en sak brukar ersättningen omfatta reparationskostnader, eller om saken inte kan reparerar, kostnaden för att återskaffa nu likadan egendom.

Mitt råd till dig är ändå att anmäla detta till polisen, så får de göra en bedömning om din granne gjort sig skyldig till något av de ovan uppräknade brotten. Skadestånd kan du yrka på även om polisen bedömer att det inte är grund för åtal.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia NordströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”