Får en förälder knuffa och/eller hålla i sitt barn på ett våldsamt och hotfullt sätt?

FRÅGA
Får en förälder knuffa och/eller hålla i sitt barn på ett våldsamt och hotfullt sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall en förälder får knuffa sitt barn/hålla i detta på ett sätt som skulle kunna orsaka skada för barnet och därtill göra detta under hotfulla omständigheter.

Sammanfattning av svaret på din fråga

Det korta svaret är nej. En förälder får inte bruka våld mot sitt barn om detta sker på ett sätt som skadar barnet och orsakar smärta som är tillräcklig för att nå upp till ringa misshandel.

Det finns dock vissa bestämmelser som innebär att det under särskilda omständigheter kan vara tillåtet att knuffa sitt barn, men detta förutsätter nöd, se mer om detta nedan.

Är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga eller vill ha mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se!

Bakomliggande resonemang

När det gäller frågor om tillfogande av andra fysisk smärta eller psykiskt lidande i Sverige finns det huvudsakliga regelverket samlat i brottsbalken (BrB) och föräldrabalken (FB), dessa är också de lagar som äger tillämpning i ditt ärende.

Misshandel och barns rätt att ej utsättas för detta

Till att börja med vill jag hänvisa till bestämmelsen i 6 kap. 1 § FB. Där framgår det att barn har en allmän rätt att inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande handling.

Denna bestämmelse relaterar till den allmänt gällande (för både barn och vuxna) regeln om misshandel i 3 kap. 5 § BrB. För att en sådan knuff eller ett fasthållande som du beskriver ska kunna betraktas som misshandel (och därför vara olaglig) krävs det åtminstone att föräldern har tillfogat barnet smärta, kroppsskada/psykisk skada, eller liknande.

Vilken effekt som helst är dock inte tillräckligt för att föräldern ska kunna fällas för misshandel, utan effekten av knuffandet/behandlingen måste också åtminstone nå upp till den lägsta graden av misshandel vilket är ringa misshandel.

När det gäller misshandel av barn och exakt var gränsen för ringa misshandel går är detta en fråga som måste avgöras av domstol för ett exakt svar i enskilda fall. Dock finns det allmänna riktlinjer som går att hämta i praxis.

Exempelvis har högsta domstolen påpekat att ett slag i ansiktet med öppen hand (en örfil) som orsakar smärta och rodnad som regel utgör ringa misshandel och därtill att ett enskilt, lättare, slag med ett skärp på en åttaårings ben utgjort ringa misshandel; jfr. rättsfallet NJA 2017 s. 1129.

Med andra ord finns det omständigheter som pekar mot att enbart en knuff eller fasthållning i sig räcker för att nå upp till ringa misshandel mot barn. Dock är detta något som måste avgöras i det enskilda fallet, särskilt med hänsyn till den psykiska och fysiska smärta som barnet råkat ut för på grund av behandlingen.

Nöd; en rättfärdigande omständighet

Som sagt kan det finnas omständigheter då en fasthållning eller liknande inte utgör ett brott trots att följderna åtminstone räcker för att nå ringa misshandel. En av de viktigaste omständigheterna då det skulle kunna vara lagligt att knuffa eller hålla fast ett barn är om nöd enligt 24 kap. 4 § föreligger.

Nöd förutsätter att det finns en fara som hotar:

livhälsaegendomeller något annat viktigt av rättsordningen

Alltså skulle det kunna vara tillåtet att på ett väldigt bryskt sätt knuffa eller hålla fast ett barn om exv. en bil är på väg att köra på barnet men att fasthållandet eller knuffen kan förhindra detta.

Är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga eller vill ha mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se!

Einar Dahlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (464)
2022-01-26 Ansvar för berövande av annans liv - nödvärn - uppsåt - nödvärnsexcess och påföljd
2022-01-25 Polisanmäla läkare
2022-01-24 Är medhjälp till självmord straffbart?
2022-01-19 Dödsfall pga olyckshändelse i trafiken

Alla besvarade frågor (98657)