Får en fastighetsmäklare kliva in på en privat grannfastighet och filma denna i marknadsföringssyfte?

FRÅGA
Får en fastighetsmäklare klivs in på en privat grannfastighet och filma denna i marknadsföringssyfte?Dvs grannfastighet till uppdragsgivaren.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga ska jag redogöra för om man får beträda någon annans tomt samt vad som gäller för videoinspelning på annans tomt.

Din fråga regleras i brottsbalk (Brb).

Hemfridsbrott 4 kap. 6 § Brb

Paragrafen har följande lydelse i första stycket:

"Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter."

En brottsbestämmelse är uppbyggd av s.k rekvisit, det kan bäst beskrivas som omständigheter som ska föreligga (bevisas) för att vi ska kunna konstatera att ett brott har begåtts. I denna paragrafen kan jag utläsa ca 3 stycken (4 punkten är exempel på vad som avses med bostad). Dessa är att "man ska":

olovligenintränga eller kvarstanna där annan har sin bostad oavsett om det är,(rum, hus, gård eller fartyg)

Mäklaren riskerar alltså att begå brott om området utgör en bostad och att personen som gör ett intrång eller kvarstannar har berett sig tillträde genom att komma över ett fysiskt (staket, mur etc) eller psykiskt hinder (ex bara för dörren är olåst så kan det fortfarande vara ett intrång).

Ofredande enligt 4 kap. 7 § Brb

Det kan också utgöra ofredande om personen som bor i fastigheten upptäcker mäklaren medans denna fottar fastigheten inifrån grannens tomt.


Slutsats

Det är generellt sett inte olagligt att fotta objekt eller byggnader. De regler som reglerar fotografering tar generellt sikte på då man fottar en annan person i hemlighet eller på ett kränkande sätt (jfr 4 kap. 6a § brb). Däremot kan det vara brottsligt att klampa in i någons trädgård.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1167)
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?
2021-05-09 Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?
2021-05-08 Kan en markägare förbjuda tillträde till fornminnen på sin mark?
2021-04-30 SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN

Alla besvarade frågor (92106)