Får en entrévärd fysiskt avlägsna en person som är för full för att få komma in på klubben/baren?

FRÅGA
Hej!Får en entrevärd avlägsna någon från en klubb/bar om personen är exempel för full? Eller måste polis kontakats för att genomföra de?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en entrévärd har rätt att fysiskt avlägsna en person som han eller hon anser är på påverkad.

Vad säger lagen?

Vissa yrkeskategorier har i lag fått särskilda befogenheter för att upprätthålla ordning och säkerhet på vissa platser. Exempel på sådana yrken är polis och ordningsvakt. Polisen hämtar många av sina befogenheter ur polislagen och ordningsvakter ur lagen om ordningsvakter.

Entrévärdar av den typ jag tolkat det som att du syftar på är typiskt sett anställda av den som äger klubben/baren för att kolla ID på gästerna och för att se till klubbens/barens åldersgräns upprätthålls. Inom ramen för det jobbet har entrévärdar som huvudregel ingen särskild befogenhet att bruka våld mot enskilda, de är med andra ord "civila" precis som vem som helst och får därför bara bruka våld under samma förutsättningar som andra civilpersoner. Det kan till exempel röra sig om att bruka nödvärn enligt 24:1 brottsbalken eller att utföra ett så kallat envarsgripande på någon som ertappas på bar gärning i utförandet av ett brott (24:7 2 st rättegångsbalken)

Sammanfattning

Svaret på din fråga blir i princip att en entrévärd inte har rätt att bruka våld för att avlägsna en person som är berusad. Som huvudregel måste entrévärden tillkalla ordningsvakt eller polis. I vissa situationer får dock entrévärden bruka våld, till exempel för att försvara sig själv eller någon annan som håller på att utsättas för brott (nödvärn) eller för att gripa någon som han eller hon tog på bar gärning i utförandet av ett brott (envarsgripande).

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (74)
2021-04-10 Krav på att bära batong som väktare eller ordningsvakt?
2021-03-31 Ett senario om en vakt
2021-03-30 Ordningsvakt och ADD - kvalifikationskravet för att bli ordningsvakt
2021-03-17 Nödvärn mot ordningsvakt

Alla besvarade frågor (91059)