Får en deltidsanställd bedriva eller ta anställning i konkurrerande verksamhet?

2019-06-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Är arbetsgivare och undrar hur det förhåller sig med lojalitetsplikt under anställningstiden och har egentligen två frågor: 1. Har en deltidsanställd rätt att ta anställning hos annan arbetsgivare som delvis bedriver konkurrerande verksamhet? Detta trots att vi erbjudit full tjänst. Vänder man på frågan: Har vi som arbetsgivare rätt att neka en deltidsanställd att ta annan anställning vars verksamhet delvis konkurrerar med vår? 2. Har deltidsanställd rätt bedriva konkurrerande verksamhet inom företagets kärnverksamhet, även om det inte är exakt den anställdes arbetsuppgifter. Har vi som arbetsgivare rätt att neka en anställd, som jobbar med en del inom vår verksamhet, att bedriva konkurrerande verksamhet som är utöver den anställdes uppgifter (men del av företagets verksamhet)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Arbetstagare har en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten är en "tyst klausul" anställningsavtalet och gäller oavsett om det står något om den eller inte. Betydelsen av lojalitetsplikten är att arbetstagaren inte får konkurrera med sin arbetsgivare; arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna. Arbetstagaren får inte, utan arbetsgivarens tillstånd bedriva egen verksamhet som kan konkurrera med arbetsgivaren. Arbetstagaren får inte heller, utan arbetsgivarens tillstånd, ta anställning hos annan arbetsgivare som bedriver konkurrerande verksamhet. Ju högre ställning en arbetstagare har inom en organisation, desto större krav på lojalitet kan arbetsgivaren ställa.

Som svar på din fråga, innebär det att ni sannolikt kan neka en deltidsanställd att ta anställning i verksamhet som delvis konkurrerar med er. Det får göras en bedömning i varje enskilt fall, och i brist på bakgrund till er fråga kan inte ges ett helt klart svar. Däremot kan sägas att lojalitetsplikten är långtgående och att arbetsgivaren i regel har rätt att neka arbetstagaren bisyssla. Om arbetstagaren mot ert tillstånd tar anställning i eller bedriver konkurrerande verksamhet, kan det utgöra saklig grund för uppsägning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Som jag har förstått det gäller lojalitetsplikten till huvudarbetsgivaren enbart? Vad händer då om man har en 20% anställning hos företag 1 och sen får en 40% anställning hos företag 2? Jag har även förstått att lojalitetsprincipen är start begränsad om lönen är under existensminimum eftersom då väger rätten för den enskilde att kunna försörja sig tyngre?
2019-06-10 14:29
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1640)
2019-10-13 Vikariat som ej förlängs. Har efterfrågad utbildning och erfarenhet. Är det okej?
2019-10-12 En arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonton
2019-10-09 Bråk om arbetsvillkor
2019-10-09 Kan ett företag neka anställda att umgås på fritiden?

Alla besvarade frågor (73669)