Får en delägare till samägd egendom förhindra en försäljning?

Jag och min sambo har separerat, vi äger gemensamt ett hus. Jag har förklarat för henne att jag inte har råd att lösa ut henne och huset ligger ute till försäljning. Jag vill sänka priset på huset för att snabbare få det sålt men inte hon. Till saken hör att jag inte har råd att själv stå för alla utgifter som rör huset och att hon inte betalar något alls. Hon kommer och går som hon vill i huset. Vad har jag rätt att begära av henne?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


För att besvara din fråga gör jag följande antaganden om din situation. Inledningsvis antar jag att ni har förvärvat fastigheten tillsammans under tiden som ni var sambor och att ni äger lika stora andelar. Vidare antar jag att ni har gjort en bodelning av all er samboegendom, eftersom ni har separerat. Slutligen antar jag att ni har delat fastighetens andelar mellan er genom bodelningen, men att ni inte har upprättat ett samäganderättsavtal.


Vilken lag är tillämplig?

Det är samäganderättslagen (SamägL) som reglerar frågor om gemensam förvaltning av samägd egendom. I ert fall bör lagen vara tillämplig, eftersom jag antar att ni har separerat och gjort en bodelning av fastigheten, som i sin tur betyder att ni båda har samäganderätt till fastigheten (19 § sambolagen och NJA 1980 s. 705).


Vem ansvarar för sin egendom?

Inledningsvis gäller att varje person ansvarar för sin egen egendom, inklusive skulder. Ni är båda därför skyldiga att betala för var sin del av fastigheten. Det betyder att du inte behöver stå för alla kostnaderna, för att din f.d. sambo äger hälften av fastigheten. Dock bör hon inte behöva betala för sådant som du förbrukar, t.ex. internet, uppvärmning, vatten och dylikt, utöver det som hon själv förbrukar eftersom hon kommer och går som hon vill.


Kan en delägare förhindra en försäljning av samägd egendom?

Som utgångspunkt kräver lagen att ni båda samtycker till hur er fastighet ska förvaltas, inklusive om en av er vill sälja till ett lägre pris när den andra inte vill det (2 § SamägL). Kan ni inte enas om exempelvis priset, så har du rätt att ansöka hos tingsrätten om en tvångsförsäljning av fastigheten (6 § SamägL). Därefter kommer rätten att utse en god man som kommer ta hand om försäljningen och fördela pengarna mellan er (8 § SamägL). Din f.d. sambo kan därför inte förhindra att fastigheten säljs. 


Angående priset för fastigheten gäller följande. Ett lägsta pris kommer att fastställas av rätten enligt era önskemål. Rätten får även sänka priset, om rätten anser att det är högt. Rätten får dock inte sänka priset under taxeringsvärdet för fastigheten. Ett lägsta pris får dock sättas till tre fjärdedelar av ett försiktigt uppskattat försäljningspris (9 § SamägL och NJA 2012 s. 757). För dig betyder det att din f.d. sambo inte kommer kunna hindra en försäljning genom att vägra att acceptera ett lägre pris. Kostnaderna för försäljningen kommer då att delas mellan er (15 § SamägL).


Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Kan ni inte enas om en försäljning, t.ex. på grund av oenighet vad gäller försäljningspris, så kan du ansöka om en tvångsförsäljning hos tingsrätten. Tingsrätten kommer därefter att utse en god man som kommer ta hand om försäljningen åt er. Angående priset kommer tingsrätten att fastställa priset efter era önskemål, taxeringsvärdet eller ett annat värde som rätten anser är lämplig. Å andra sidan behöver du inte själv stå för alla kostnaderna, eftersom din f.d. sambo måste ansvara för sin egen del av fastighetens kostnader. Min rekommendation är därför att du försöker avtala med din f.d. sambo om priset för en försäljning och om att hon bör stå för sin andel av kostnaderna. Går detta inte, så rekommenderar jag att du vänder dig till tingsrätten. Oavsett kan din f.d. sambo inte hindra dig från att sälja fastigheten. 


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.


Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000