Får en arbetsgivare ta emot en person som vill arbeta gratis?

2020-10-10 i Anställningsformer
FRÅGA
Kan en arbetsgivare ta emot en person som vill jobba gratis för att få erfarenhet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En person som arbetar oavlönat på en arbetsplats för att få erfarenhet benämns som praktikant. Praktik innebär lära och inte utföra, och en praktikplats ska aldrig ersätta ett reguljärt jobb. Praktikanten måste även få en handledare samt ett intyg när praktiken är klar.

En praktikant är inte skyddad av alla arbetslagar, och det finns heller inte något försäkringsskydd som annars tillkommer genom en vanlig anställning via det kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen. Även andra försäkringar kan falla bort för praktikanten, om inte praktikplatsen anordnas genom arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller via studier. De lagar som dock gäller för praktikanten är arbetsmiljölagen, arbetstidslagen samt lagen om skydd mot olycka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (764)
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?
2021-03-31 Hur lång är uppsägningstiden?
2021-03-31 Får man endast vara sjuk 3 gånger under provanställning?

Alla besvarade frågor (91198)