Får en arbetsgivare omplacera en arbetstagare under pågående sjukskrivning?

2017-10-30 i Sjuk
FRÅGA
Kan/får arbetsgivaren plocka bort en person ur en grupp eller avdelning under pågående sjukskrivning?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som du undrar om en arbetsgivare har rätt att omplacera en arbetstagare under en pågående sjukskrivning.

Det som är avgörande för om en arbetsgivare kan omplacera en arbetstagare är om det faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet. Arbetsgivaren har som huvudregel en fri omplaceringsrätt, men denna inskränks av den s.k. 29/29-principen som anger hur långt en arbetstagares arbetsskyldighet sträcker sig. Om omplaceringen är utanför arbetstagarens arbetsskyldighet anses omplaceringen som ett skiljande från tjänsten, vilket kräver saklig grund enligt 7 § i lagen om anställningsskydd.

För att avgöra vad som faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet ser man till om arbetsuppgifterna har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet, om de ska utföras för arbetsgivarens räkning och om de faller inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Uppfylls kraven är omplaceringen okej. Det finns dock vissa undantag, exempelvis den s.k. bastubadarprincipen. Denna innebär att om det handlar om en omplacering som är särskilt ingripande för arbetstagaren, måste arbetsgivaren visa på godtagbara skäl för omplaceringen.

Arbetsgivaren får inte heller omplacera i strid med lag eller god sed. Till exempel får arbetsgivaren inte omplacera för att få en arbetstagare att säga upp sig.

Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar för arbetstagare som blir sjuka, och det ska därmed väldigt mycket till för att man som arbetstagare ska kunna bli uppsagd på grund av sjukdom eller sjukskrivning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (220)
2021-09-03 Är regelverket kring karensavdraget tvingande?
2021-09-03 Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rätt att få ta del av information och orsak bakom den anställdes sjukfrånvaro
2021-07-28 ​Får arbetsgivare gå hem till en anställd som är sjukskriven?
2021-07-23 Från vilken dag krävs sjukintyg under corona?

Alla besvarade frågor (95665)