Får en arbetsgivare neka sjukskrivning vid operation?

2018-01-18 i Sjuk
FRÅGA
Får arbetsgivaren neka sjukskrivning till följd av operation? Låt säga att någon gör en överviktsoperation och blir sjukskriven i 4 veckor.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § lag om sjuklön). Det spelar alltså ingen roll om det är en fråga om en operation som görs på eget initiativ eller om ingreppet har medicinska orsaker. Bedömningen görs i om ingreppet eller sjukdomen sätter ner arbetsförmågan så har man rätt till sjuklön. Den grundläggande förutsättningen för rätt till sjuklön är att den anställdas arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att hen är förhindrad att utföra sitt vanliga arbete.

För att ha rätt till sjuklön måste arbetstagaren göra en sjukanmälan till arbetsgivaren (8 § lag om sjuklön). En arbetstagare har rätt till ersättning under de 14 dagarna av en sjukdomsperiod (7 § lag om sjuklön). Av dessa 14 dagar är en arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön de första 7 dagarna, därefter krävs sjukintyg från läkare för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala ut sjuklön (8 § lag om sjuklön). Arbetstagaren ska lämna in en skriftlig försäkran om att denne är sjuk och i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala ut sjuklön (9 § lag om sjuklön).

Man har med andra ord rätt till sjuklön fram till den fjortonde sjukdagen. Därefter kan man ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Man har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan vid sjukdom som sätter ner ens arbetsförmåga med minst en fjärdedel (27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel är upp till Försäkringskassan att avgöra.

Om det uppstår en tvist med arbetsgivaren huruvida någon har rätt till sjuklön eller inte, d v s om arbetsförmågan är tillräckligt nedsatt, kan man ansöka om ersättning sjuklönegaranti hos Försäkringskassan. De kan besluta om att betala ut en ersättning som motsvarar sjukpenningen till arbetstagaren. Därefter kräver Försäkringskassan tillbaka samma belopp från arbetsgivaren. Du kan läsa mer om sjuklönegaranti på Försäkringskassans hemsida.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (227)
2022-01-19 ​Har min dotter rätt till sjuklön?
2021-12-20 Uppsägning på grund av sjukskrivning
2021-11-07 Anställdas skyldighet att lämna intyg vid sjukdom
2021-10-31 kan man sägas upp på grund av sjukskrivning?

Alla besvarade frågor (98614)