FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/12/2020

Får en arbetsgivare neka en löneförhöjning trots att man uppfyller alla krav?

Min arbetsplats presenterade nyligen en ny möjlighet till löneförhöjning och samtidigt presenterades även kraven för löneförhöjningen. Jag uppfyller alla krav som krävs men får inte förhöjningen och företaget skyller på något som inte har med kraven att göra. Samtidigt får min kollega förhöjningen utan att uppfylla två av de tre krav som presenterats för oss anställda. Får man som arbetsgivare göra såhär?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst, saknar jag information om vad dessa krav kan vara, därför utgår jag från en generell situation i mitt svar.

I Sverige finns inget lagstöd som reglerar löneförhöjning. Istället får man ta stöd i eventuellt kollektivavtal på din arbetsplats. Om du är ansluten till ett sådant fackförbund, råder jag dig starkt att ta kontakt med dem för vidare hjälp. Fackförbundet kan här göra en prövning utifrån din situation samt gällande kollektivavtal för att ta ställning om din arbetsgivares handlande är rättsstridigt. Är du inte ansluten till ett fackförbund, föreligger inte ett sådant skydd. Här kan man istället tala om lönediskriminering.

Lönediskriminering

Diskrimineringsfrågor i en sådana situationer utgår från diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 4 § Diskrimineringslagen). Känner du dig träffad av ovannämnda grunder, kan man mena på att du blivit diskriminerad och att din arbetsgivares handlande inte är tillåtet.

Vad som gäller för dig

Min rekommendation till dig är främst att vända dig till ditt fackförbund och se om kollektivavtalet reglerar lönefrågan. Du kan även vända dig till Diskrimineringsombudsmannen för kostnadsfri rådgivning som du kan nå via mejl genom do@do.se.

Vänligen,


Natalin KabroRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”