FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 23/06/2022

Får en arbetsgivare fråga sina arbetstagare om vilka föreningar de är engagerade i?

Hej Har en arbetsgivare rätt att fråga om vilka föreningar en medarbetare är engagerad i? Det här rör sig inte om fackföreningar utan mer föreningar som är kopplade till medarbetarens fritid.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar om en arbetsgivare har rätt att fråga sina arbetstagare vilka föreningar de är engagerade i och att det gäller föreningar kopplade till deras fritid. I mitt svar kommer jag att utgå från detta och nämna olika situationer, eftersom det inte framgår i din fråga om det gäller till exempel en offentlig anställning, inom forskning och utvecklingsarbete eller inom ett bolag. 

Får en arbetsgivare fråga sina arbetstagare vilka föreningar de är engagerade i? 

I ett anställningsavtal finns det en grundläggande lojalitetsförpliktelse, antingen dold eller inskriven som innebär att en arbetstagaren är skyldig att utföra en fullgod arbetsinsats. Om arbetstagaren inte försummar eller missköter sina huvudsakliga arbetsuppgifter får arbetstagaren göra vad denne vill på sin fritid. Det finns skadliga bisysslor som kan innebära ett lojalitetsbrott mot arbetsgivaren, vilket kan aktualisera uppsägning eller avsked. Exempel på sådana bisysslor är konkurrerande bisysslor, förtroendeskadliga bisysslor och illojalt handlande bisysslor. Mot denna bakgrund bör det generellt sett inte finnas något hinder för en arbetsgivare att fråga sina arbetstagare vilka föreningar de är engagerade i på sin fritid. 

Olika regler gäller beroende på vilken tjänst 

Om det avser en arbetstagare som har en offentlig anställning (arbetar på en myndighet eller liknande) gäller 7§ lagen om offentlig anställning, vilket anger regler om arbetstagarens bisysslor. Vidare, finns det särskilda regler för personer som arbetar inom forskning eller på universitetet och om de har något vid sidan om måste de generellt sett rapportera detta för att högskolan ska kunna bedöma om de är förtroendeskadliga. Om det gäller ett privat bolag gäller endast de bestämmelser som regleras i avtal och den grundläggande lojalitetsplikten som finns i alla anställningsavtal, antingen inskriven eller dold. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du ha fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?