Får en arbetsgivare drogtesta sina anställda?

2019-08-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Har företagen i sin policy rätt till drogtest vid anställning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är en knepig fråga, eftersom det kan vara tillåtet i vissa fall och i andra fall så kan det vara otillåtet.
Arbetsgivaren kan drogtesta sina anställda om arbetsgivaren har ett skäl för det. Ett exempel på ett sådant skäl kan vara arbetsplatsens säkerhet.

Det finns inte heller någon lag som säger när en arbetsgivare får utfärda drogtester, man brukar istället följa Arbetsdomstolens domar.

Företag kan alltså ha rätt till drogtest vid en anställning, men inte alltid. Det beror helt enkelt på.

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll