Får en arbetsgivare bortse ifrån regeln om max 6 månaders prövotid?

FRÅGA
Jag har varit provanställd numera i 4månader. Nu erbjuder jobbet en provanställning på ytterligare 3 månader. Är detta möjligt då jag har läst att man endast kan vara provanställd i sammanlagt 6månader. Vad gäller ifall jag nu är anställd i sammanlagt 6månader?
SVAR

Hej! Vad roligt att du valt att vända dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av LAS – lagen om anställningsskydd, eftersom det är denna lag som behandlar frågor kring just prövotidsanställningar.

LAS är en semidispositiv lag. Detta innebär, i denna lagens fall, att vissa bestämmelser kan "bortses ifrån" om man har avtalat om annat igenom ett kollektivavtal. Det är inte alla bestämmelser man kan avtala om annat om, utan vissa av bestämmelserna är tvingande och måste följas.

Ser man i 2 § LAS hittar man de bestämmelser som är semidispositiva. För att ta upp ett exempel räknas man upp 6 §, där frågan om hur länge en prövotid kan fortgå behandlas. Precis som du skriver i din fråga säger denna paragraf att en arbetstagare och en arbetsgivare får lov att avtala om en prövotid på högst 6 månader. Eftersom paragrafen dock är en semidispositiv regel får denna "6-månadersregel" bortses ifrån om man har avtalat om annat i ett kollektivavtal.

Det framgår inte av din fråga om kollektivavtal föreligger på arbetsplatsen, men jag vill även här lyfta att det inte spelar någon roll om du själv är fackligt bunden. Så länge din arbetsgivare har avtalat med en organisation om att ett kollektivavtal ska gälla på arbetsplatsen, kommer även du att träffas av kollektivavtalets regler. Detta kan du läsa i 2 § 6 st LAS.

Sammanfattningsvis blir mitt svar till dig att, under förutsättning att det framgår av ett kollektivavtal som din arbetsgivare är bunden av, det är okej att avtala om en längre prövotid än 6 månader. Din arbetsgivare har i sådana fall rätt att erbjuda dig ytterligare en prövoanställning på 3 månader, även om den sammanlagda tiden av din prövotid kommer övergå 6 månader.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du inte är nöjd får du gärna ställa en ny gratisfråga till oss här på Lawline. Ha en fin dag.

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll