Får en arbetsgivare avbryta en provanställning i förtid?

2019-08-04 i Anställningsformer
FRÅGA
Kan min arbetsgivare avbryta min provanställning som är på 6 månader tidigare, utan att berätta varför?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om anställningsskydd för arbetstagare återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Kan min arbetsgivare avbryta min provanställning som är på 6 månader tidigare, utan att berätta varför?

Huvudregeln är att en arbetsgivare får träffa avtal med en arbetstagare om provanställning. Det uppställs inte i lagen krav på att arbetsgivaren ska uppge objektiva skäl för ett erbjudande om provanställning (6 § första stycket LAS).

En arbetsgivare har även rätt att under pågående provanställning avbryta prövotiden. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att förklara för arbetstagaren varför prövotiden avbryts förutsatt att inget annat avtalats vid anställningstillfället (6 § tredje stycket LAS).

Däremot är arbetsgivaren skyldig att senast två veckor innan prövotidens utgång, lämna besked om att anställningen inte kommer övergå till en i tillsvidareanställning (31 § LAS).

När en arbetsgivare väljer att avbryta en provanställning i förtid kan dock beslutet under vissa förutsättningar angripas rättsligt av arbetstagaren. Om det finns misstanke om att beslutet baserades på diskriminering; kön, etnicitet, ålder m.m. (diskrimineringslagen), eller för att hen var aktiv i facket (8 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Om varken du eller din arbetsgivare vill att pågående provanställning ska fortsätta efter det att prövotiden gått ut (sex månader), måste besked lämnas till den andre motparten senast den dag då provanställningen upphör. Lämnas inget sådant besked vid prövotidens utgång, övergår provanställningen till en tillsvidareanställning (6 § andra stycket LAS).

Sammanfattning

En arbetsgivare har alltså rätt att avbryta en prövotid tidigare utan att berätta varför till arbetstagaren. Ett tidigare avbrott kan för övrigt inte prövas enligt LAS bestämmelser.

Däremot kan ett tidigare avbrott prövas på andra rättsliga grunder om hen misstänker att arbetsgivaren beslut grundades på diskriminering, eller om det berodde på att hen var aktiv i facket och utövade sin föreningsrätt.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej kära bröder och systrar. Om du behöver ett seriöst lån mellan individer eller om du har ett stort projekt och behöver finansiering är jag tillgänglig för att ge dig lån från 15000 Kr till 5.000.000 KR. Den årliga räntan är 2%. För mer information kontakta mig så blir du nöjd: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-05 09:37
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (606)
2019-08-04 Får en arbetsgivare avbryta en provanställning i förtid?
2019-07-31 Anställa en person utan att hen skriver under
2019-07-25 Kringgående av AT:s rätt att övergå till tillsvidareanställning
2019-07-23 Är muntliga avtal bindande vid en provanställning?

Alla besvarade frågor (72055)