FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/10/2020

Får en arbetsgivare ändra på arbetstagarens arbetsuppgifter?

Får en arbetsgivare ändra en arbetstagres uppgifter för att vill få bort/säga upp den anställde? Vilka grunder kan en arbetsgivare ända arbetagarens uppgifter? Jag tänker om de har slutit ett avtal om att den anställde ska vara busschaufför och plötsligt ändrar den anställdes uppgifter till att den ska städa bussarna istället, är det tillåtet? Vilka lagrum ska tillämpas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet

Som huvudregel inom arbetsrätten har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet vilket innebär att arbetsgivaren har rätt att ändra en anställds arbetsuppgifter. Denna så kallade arbetsledningsrätt för arbetsgivaren finns inte nerskriven i lagen utan är snarare en allmän princip inom arbetsrätten.

Hur ser den anställdes arbetsskyldighet ut?

Enligt den så kallade 29/29-principen (kommer från ett domstolsavgörande) så omfattar den anställdes arbetsskyldighet

- alla arbetsuppgifter som utförs för arbetsgivarens räkning,

- arbetsuppgifter som ligger inom arbetsgivarens naturliga verksamhetsområde och

- arbetsuppgifter inom den anställdes allmänna yrkeskvalifikationer.

Det finns dock undantag till arbetsskyldigheten

Även om den som är anställd som regel har en arbetsskyldighet som beskrivits ovan så finns det undantag till detta. Den anställde är inte arbetsskyldig om de ändrade arbetsuppgifterna är särskilt ingripande och beror på personliga förhållanden för det fall arbetsgivaren inte kan visa på godtagbara skäl för en sådan ändring. Ifall det är så att till exempel lönen sänks till följd av de ändrade arbetsuppgifterna så anses det vara särskilt ingripande. Medan godtagbara skäl är till exempel om den anställde har samarbetssvårigheter, så om det är fallet är det alltså okej att ändra arbetsuppgifterna ändå. Ett annat undantag mot arbetsskyldigheten är ifall den anställde får ändrade arbetsuppgifter på grund av diskriminering av arbetsgivaren.

Är det tillåtet att ändra arbetsuppgifter i det fall du beskriver?

Att städa bussarna är något som utförs för arbetsgivarens räkning. Vidare anses städning av bussar ligga inom arbetsgivarens naturliga verksamhetsområde. Dessutom utgår jag ifrån att den anställde som vanligtvis är busschaufför har tillräckliga kvalifikationer för att städa bussarna och därmed skulle klara av dem uppgifterna. I enlighet med detta (alltså enligt 29/29-principen) skulle det innebära att arbetsgivaren får ändra arbetsuppgifter från att köra bussar till att städa bussar. En sak som däremot påverkar bedömningen är om denna ändring av arbetsuppgifter är permanent eller tillfällig, vilket du inte nämner något om. Om ändringen är tillfällig och den anställde alltså sedan återgår till att köra bussar så anses ändringen mer okej. Vidare får som sagt inte ändringen av arbetsuppgifter ske om det beror på att till exempel lönen sänks och det inte finns godtagbara skäl för detta (som till exempel samarbetssvårigheter), du nämner däremot inget om detta i frågan. Sedan får heller inte ändring av arbetsuppgifterna ske om det beror på diskriminering.

Sammanfattningsvis kan jag inte helt hundra ge svar på din fråga eftersom det beror på om ändringen av arbetsuppgifterna är särskilt ingripande och sker utan godtagbara skäl eller om det sker någon diskriminering. Utifrån din fråga vet jag inte om något sådant har skett eller varför exakt arbetsuppgifterna ändrades. Om så inte är fallet kan det däremot vara tillåtet för arbetsgivaren att ändra arbetsuppgifterna i enlighet med 29/29-principen. En rekommendation är annars att den anställde tar kontakt med sin fackförening (om denne är med i en sådan) eller arbetsplatsens skyddsombud (om sådant finns) för att förklara situationen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,
Hanna Opedal ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000