Får en arbetsgivare ändra ett anställningsavtal utan godkännande från arbetstagaren?

2018-10-04 i Anställningsformer
FRÅGA
HejJag jobbar som elevassistent på en friskola sedan 5 år, har påbörjat mitt 6:e år nu. Min allmänna visstidsanställning övergick i en tillsvidareanställning hösten 2016.Vi fick ny rektor på skolan våren 2017 och hon påstår nu att jag har visstidsanställning..Enl henne är det praxis att elevassistenter har visstidsanställning (ett läsår i taget) och att hon som ny arbetsgivare hade rätt att ändra anställningsavtal (eftersom jag nu är anställd för henne och inte förra rektorn). Jag utför samma arbetsuppgifter som förut.Har hon rätt att göra så??
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Pacta sunt servanda

I Sverige gäller avtalsprincipen pacta sunt servanda som innebär att avtal ska hållas. Vidare gäller principen om att man som avtalspart inte får ändra ett avtal utan godkännande från den andra avtalsparten.

Båda dessa principer gäller även inom arbetsrätten. Huruvida en sådan praxis som rektorn hänvisar till föreligger hittar jag inget belägg för, men även om så skulle vara fallet har hon ingen rätt att gå in och ändra i ditt avtal utan ditt godkännande.

Slutsats

Du kan vara lugn med att du har rätten på din sida. Rektorn har ingen laglig rätt att ändra om ditt avtal till en visstidsanställning. Hon är heller inte att ses som ny arbetsgivare utan endast som ny rektor. Arbetsgivaren förändras inte bara för att chefen byts ut.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex Hallström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (585)
2019-04-15 Arbetstagares rättigheter vid graviditet
2019-04-05 Intermittent anställning eller inte, vad blir konsekvensen?
2019-03-29 Uppsägningstid vid tidsbegränsad anställning
2019-03-28 Hur länge får en provanställning pågå?

Alla besvarade frågor (67937)