Får en arbetsgivare ändra en tillsvidareanställning till en timanställning?

2021-10-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Min arbetsgivare har ändrat min anställning från tillsvidare till timanställning utan att meddela mig, är det verkligen okej?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Regler om ändring av anställningsform och övriga frågor om anställningsförhållandet finns i lag om anställningsskydd (LAS).

En anställning gäller tills vidare (4 § LAS) Utgångspunkten är att anställningsavtalet gäller och eventuella ändringar ska godkännas av både arbetstagare och arbetsgivare. En arbetsgivare kan däremot ensidigt ändra en anställning genom att det sker en uppsägning eller ett avskedande med ett erbjudande om en ny anställning. För detta krävs dock att det föreligger sakliga skäl (7 § LAS).

En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att begära att arbetsgivaren uppger grunderna för uppsägningen enligt 9 § LAS.

I ditt fall
Framgår det att din arbetsgivare ändrat din anställning från tillsvidare till timanställning utan ditt samtycke, vilket anses vara en uppsägning från arbetsgivarens sida med ett erbjudande om ny anställning. Utan mer information kan jag inte uttala mig om det finns en uppsägningsgrund i ditt fall. Min rekommendation att vända dig till din arbetsgivare och skriftligen få grunden för uppsägningen. Är du med i ett fackförbund rekommenderar jag att du vänder dig dit för vidare hjälp.

Hoppas ovanstående information besvarar din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (807)
2021-11-30 Vad gäller vid provanställning?
2021-11-22 Måste jag arbeta som timanställd på pass som jag inte tackat ja till?
2021-11-16 Har man företrädesrätt till ny säsongsanställning om man inte sagts upp på grund av arbetsbrist
2021-11-02 Kan en provanställning övergå till ett vikariat?

Alla besvarade frågor (97623)