Får en åklagare använda sig av preskriberade uppgifter?

2017-10-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Har en åklagare i brottmål rätt att använda redan preskriberade uppgifter mot en misstänkt?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det beror lite grann på vad du menar. En domstol får inte döma någon till påföljd för brott som är preskriberade, och en åklagare väcker därför ytterst sällan åtal i dessa fall även om det skulle bli känt vem som är gärningsman. Däremot finns inom svensk processrätt en princip om fri bevisprövning. Det innebär att allting som kan vara relevant för en saks avgörande får läggas fram inför domstolen som sedan själv har att ta ställning till dess betydelse och relevans. Principen anses komma till uttryck i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken. Om en händelse eller ett brott som visserligen är preskriberat kan ha betydelse i en ny process finns det alltså inga formella hinder för en åklagare att åberopa dem som bevis.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (386)
2021-09-02 Prövas allt som sägs av parterna vid en rättegång som bevisning?
2021-08-30 Brott mot trafikförordningen - överklaga?
2021-08-17 Kan jag begära att motparten ska lämna ut eller visa upp privata handlingar?
2021-08-17 Bevisbörda

Alla besvarade frågor (95665)