Får en 16 åring stå i kassan och ta betalt?

2019-08-23 i Övrigt
FRÅGA
Får en 16 åring stå i kassa och ta betalt enligt alka regler som finns ? År 2019
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om arbetsmiljö varför arbetsmiljölagen (här) är tillämplig. Där stadgas i 5 kap 2 § (här) att en minderårig, dvs. en person under 18 år, får ha ett ofarligt arbete från och med det år han eller hon fyller 16 år. Att stå i kassan anses vara ett sådant ofarligt arbete som är tillåtet enligt denna bestämmelse. Det är alltså tillåtet att en arbetstagare på egen hand hanterar en kassa och tar betalt vid 16 års ålder, eller från och med det år arbetstagaren fyller 16 år.

Däremot kan det vara viktigt att känna till att det är arbetsgivaren som gör en bedömning av om en 16 åring är mogen nog för att klara av att stå i kassan och ta betalt.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1901)
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?
2021-05-31 Vad är Lawlines priser?

Alla besvarade frågor (93065)