Får domstolen döma en tilltalad fastän denne själv hävdar bristande uppsåt?

Kan någon dömas om han själv hävdar att han ej hade uppsåt, eftersom domstolen har en motsatt syn på saken? Är det inte som att försöka läsa andras tankar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utredning

Såsom jag tolkar din fråga vill du veta om domstolen får döma en tilltalad, fastän han själv hävdar att han ej hade uppsåt. För att besvara denna fråga, använder vi oss av Rättegångsbalken (RB).


Principen om fri bevisprövning

Principen om fri bevisprövning gäller i svensk processrätt. Den innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning de kan få fram (fri bevisföring), och att värdet av bevisningen sedan prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering), (35 kap. 1 § RB). Denna princip medför alltså att fastän den tilltalade påstår att han ej hade uppsåt, är det slutligen domstolen som ska ta ställning till om bristande uppsåt föreligger eller ej, med hjälp av den bevisning som har lagts fram. En fällande dom kan alltså ske, fastän den tilltalade påstår att han hade bristande uppsåt. Eftersom domstolen inte kan läsa den tilltalades tankar, behöver således bevisning framställas som domstolen kan ta ställning till för att förstå om brottet begicks uppsåtligt eller ej.


Hoppas att du har fått svar på din fråga!


Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”