Får det avtalas om sämre villkor än vad semesterlagen anger?

Hej!

I Kommunals avtal med bussbranchens arbetsgivarna, det s k BBA-avtalet, så har det avtalats om att semesterersättning endast ska grundas på grundtimlön och inte inkludera övertids- och helgersättning. Kan man verkligen göra så då Semesterlagen är väl semi-dispositiv, och försämringar utifrån SemL är väl inte tillåtna? Eller är det något jag missat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om semester finns i semesterlagen (SemL) precis som du nämner i din fråga. Lagen är till stora delar tvingande vilket innebär att ett vanligt anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare får innehålla bättre villkor för den anställde än vad lagen anger, men inte sämre (2 § SemL). Däremot innebär semidispositiviteten att man får frångå vissa bestämmelser genom kollektivavtal som slutits eller godkänts av central arbetsgivarorganisation. Semidispositiviteten i semesterlagen gäller främst reglerna om semesterår och intjänandeår, beräkningen av semesterlön och semesterersättning samt regler om semesterns förläggning (2 a § andra stycket SemL). Rätten att avvika från en semidispositiv lagregel är dock inte obegränsad. I praxis har antagits att kollektivavtal som innebär en otillbörlig urholkning av arbetstagarnas lagstadgade rättigheter är ogiltiga (jfr AD 1995 nr 108 och AD 1996 nr 20).

Det är således i sin ordning att man genom kollektivavtal avviker från semesterlagens bestämmelser även om det är till nackdel för arbetstagaren. I det fall att det finns en kollektivavtalsbestämmelse som är till nackdel för dig jämfört med semesterlagen, innebär det troligtvis att kollektivavtalet innehåller andra bestämmelser som är till din fördel. Kollektivavtalet har föregåtts av förhandlingar och fackförbundet hade sannolikt inte godkänt en inskränkning om de inte fått en förbättring av någon annan bestämmelse.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”