Får chefen ändra mitt schema om jag går ner till 75% med barn under 8 år?

Om jag går ned i arbetstid till 75% för barn under 8 år genom att ta bort några arbetspass, får min chef då ändra mitt schema, så jag jobbar kortare dagar men fler dagar än det var tidigare?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för ifall chefen har rätt att ändra ditt schema och sist kommer jag ge dig en rekommendation på vad du bör göra nu.

Eftersom din fråga handlar om föräldraledighet blir föräldraledighetslagen (FLL) tillämplig.

När du går ner till 75% i arbetstid med barn under 8 år använder du din lagstadgade rätt till delledighet, FLL 7 §.

Har chefen rätt att ändra ditt schema?

Du är skyldig att anmäla till din chef minst två månader innan att du vill gå ner i tjänst, eller om det inte kan ske ska du göra det så snart som möjligt, FLL 13 §. Du är också skyldig att uppge hur länge din delledighet är tänkt att pågå, FLL 13 §.

Du och din chef ska tillsammans prata och samråda om när din delledighet ska förläggas, d.v.s. vilket schema du ska ha, FLL 14 §. Ifall ni inte kan komma överens om när din delledighet ska förläggas ska din chef förlägga din delledighet som du önskar, om detta inte medför påtaglig störning i företagets verksamhet, FLL 14 §. Ifall chefen väljer att förlägga din delledighet på ett annat sätt än du önskar är chefen skyldig att underrätta dig och ditt fack två veckor innan din delledighet börjar, FLL 14 §.

Din chef är alltså skyldig att samråda och diskutera med dig om när du ska vara ledig. Huvudregeln är att din chef ska låta dig vara ledig när du själv önskar, men det finns då ett undantag till detta och det är om din önskade ledighet skulle medföra en påtaglig störning i företagets verksamhet. Ifall undantaget föreligger så har chefen rätt att själv bestämma när du ska vara ledig.

Utan att känna till alla omständigheterna i ditt fall så är det i min mening mycket tveksamt om chefen får ändra ditt schema så du ska jobba mer dagar än tidigare. För att chefen ska ha rätt att ändra ditt schema på detta sättet mot din vilja måste hen kunna hänvisa till en påtaglig störning i företagets verksamhet som skulle inträffa ifall du fick arbeta enligt ditt önskade schema. Utifrån din fråga finns det inget som tyder på detta men då jag inte känner till alla omständigheterna kan jag inte uttala mig om detta.

Vad bör du göra nu?

I din fråga framgår inte om du redan gått ner till 75 % eller inte men ifall du inte gjort det ännu bör du i första hand prata med chefen och förklara hur du vill att ditt schema ska förläggas. Ifall din chef inte lyssnar på dig kan du använda dig av detta svaret som hjälp i din argumentation och även hänvisa till FLL. Om chefen trots detta inte lyssnar eller menar att hen inte kan förlägga ditt schema som du vill på grund av en påtaglig störning i företagets verksamhet rekommenderar jag dig att vända dig till facket och rådgöra med de.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall det uppstår övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo