Får butik vägra reklamation om de har höjt priset på varan?

2019-12-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte en skjorta på rea. En vecka senare när jag skulle använda skjortan för första gången. När jag vecklar ut den visar det sig att ena skjortärmen är 15 cm kortare än den andra. Jag återvände arg till affären, som nu slutat sin rea, och begär att få byta. Affären vägrar byta med hänvisning till att det fanns skyltar där det tydligt framgått att man "inte byter realisationsvaror". Jag ville l då lämna tillbaka skjortan och få pengarna tillbaka, men affären vägar detta. Har affären rätt att vägra byta skjortan med anledning av att priset nu är väsentligt högre?
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag utgår från att du i egenskap av privatperson har köpt en skjorta av ett företag. När ett företag säljer en vara till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Jag kommer först att utreda huruvida skjortan är att anses som felaktig och sedan vilka påföljder som kan göras gällande.

Är varan felaktig?

Huruvida skjortan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när du köpte den. Butiken ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).

Av det du beskriver i din fråga verkar det som att skjortan i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör den anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om skjortan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). I det fall varan har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än vad du som konsument med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta (17 § KKL). Sammantaget tyder mycket på att skjortan är att anses som felaktig.

Vilka påföljder är aktuella?

Om en vara är felaktig finns ett antal påföljder som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att varan har varit felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).

Vad innebär detta för dig?

Mycket tyder på att skjortan har omfattande fel vilket innebär att du har rätt att göra vissa påföljder gällande. Att butiken inte återtar realisationsvaror spelar i detta fall ingen roll. Detta eftersom att varan är felaktig och då har du som konsument rätt att få felet avhjälpt.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1223)
2021-06-11 Hur många gånger kan säljaren reparera?
2021-06-08 Kan en konsument häva ett köp vid dröjsmål?
2021-06-07 Säljaren godtar inte begäran om hävning
2021-06-04 Vem bär risken för varan?

Alla besvarade frågor (93065)