Får bostadsrättsföreningen införa ett rökförbud och kan man förlora sin bostadsrätt om man röker?

Får en BRF styrelse konstant skicka ut nya regler och dessutom förbjuda rökning I lägenheterna? Vi har bott i detta hus sedan 2001 då det var en hyresrätt. För två år sedan gjordes det om till BRF och sedan dess har vi en styrelse som är som hökar och bestämmer nya regler varje gång de träffas. Det är endast 16 lägenheter så BRF är liten och 5 sitter i styrelsen. Redan har folk börjat sälja sina bostäder pga styrelsen Igår kom detta: är det lagligt? Nyhet för ditt boende i Brf Byggmästaren 24 i H AB Rökning förbjuden! Hej! Styrelsen har fått in klagomål på att det luktar rök i trappuppgången i 24 A. Denna rökdoft sprider sig även via ventilationen till flera lägenheter i trappuppgången. Enligt våra ordningsregler så är det förbjudet att röka i lägenheterna, på balkonger och uteplatser. Mvh Styrelsen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är bostadsrättslagen (BRL) som reglerar skyldigheterna för en bostadsrättsinnehavare.

Vilka skyldigheter måste bostadsrättsinnehavaren iaktta?

Bostadsrättshavare måste se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämrar grannarnas bostadsmiljö i den grad att grannarna skäligen inte bör tåla en sådan försämring. Dessutom måste bostadsrättshavare även iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset, samt rätta sig efter de särskilda reglerna som föreningen meddelar (7:9 BRL). Rättsläget är inte helt klart vad angår rökning, men det finns faktiskt ett avgörande från Norrköpings tingsrätt från den 5 oktober 2020 med målnummer T 3852–19. Där kom tingsrätten fram till att rökning i bostaden kan leda till att man som bostadsrättshavare måste flytta. Jag redogör kort för skälen bakom domslutet.

Det som tingsrätten framhävde som utslagsgivande i domen var att synet på rökning i dag är mindre tolerant än det var förr, och att den minskade toleransen även kan ses i lagstiftningen med det allt mera omfattande rökförbudet som har införts, samt att rökning inomhus inte accepteras. Trots detta får grannar tåla en viss röklukt, så länge röklukten inte är konstant och alltför påtaglig. Om rökningen därför har orsakat störningar i form av stark, konstant och obehaglig röklukt för grannarna, som dessutom sprider sig till allmänna utrymmen i bostadshuset och in i lägenheterna, så talar det för att grannar kan påverkas i en sådan grad att de inte bör tåla en sådan störning.

Av det ovan sagda framgår att det finns ett utrymme för en bostadsinnehavare att röka i sin lägenhet, men om röklukten skulle bli alltför störande kan ett rökförbud vara motiverat. Styrelsens beslut beror därför på hur det just ser ut i ert bostadshus, vilket jag dock inte kan uttala mig närmare om.

Vad är konsekvensen av att bryta mot ordningsföreskrifter och allmänna skyldigheter?

Om en bostadsrättshavare inte iakttar det som hen ska enligt 7:9 BRL kan en bostadsrättshavares rätt till bostadsrätten förverkas (7:18 5 p. BRL). Men om bostadsrättshavaren vidtar rättelse, så får bostadsrätten inte sägas upp, och i samband med uppsägning måste även socialnämnden underrättas. Om det dock är särskilt allvarliga störningar, så får bostadsrätten sägas upp även utan en uppmaning att vidta rättelse (7:20 BRL). Av samma tingsrättsdom uppsades bostadsrätten, varför rökning i vissa fall kan leda till en uppsägning.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Styrelsen får förbjuda rökning på balkonger och uteplatser. Frågan om rökförbud i lägenheterna kan dock möjligen ifrågasättas. Samtidigt har bostadsrättshavare en skyldighet att se till att grannarna inte utsätts för hälsoskadliga störningar. Därtill kan det vara motiverat med ett totalt rökförbud i bostadshuset, inklusive lägenheterna, vid starka, konstanta och påtagliga röklukter som kan sprida sig i bostadshuset. Min rekommendation är därför att följa ordningsreglerna som styrelsen har meddelat. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000