Får bostadsrättsförening säga upp hyresavtal?

Får en bostadsrättsförening säga upp avtalet med en hyresgäst för att dom behöver sälja lägenheten pga ekonomisk knipa?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att frågan gäller en uthyrning av bostad.

Regler om hyra finns i 12 kap. jordabalken. Ett hyresavtal får sägas upp, utan att hyresgästen har rätt till förlängning, i fall där det gäller en en- eller tvåfamiljshus, och ägaren har ett intresse att förfoga över lägenheten (12 kap. 46 § 6 p. jordabalken). Ett annat tag, som är aktuellt i det här fallet, är när lägenheten upplåtits av någon som innehaft den med bostadsrätt och bostadsrättsinnehavaren har ett sådant intresse av att förfoga över lägenheten (12 kap. 46 § 7 p. jordabalken). Ifall föreningen innehar den bostadsrätt som hyrs ut kan de alltså ha rätt att säga upp ett hyresavtal för att förfoga över den.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning