Får bevis som tillkommit genom olovlig avlyssning, traumatiserade förhållanden eller hot användas i domstol?

Hej! Vad jag har hört så rådet det fri bevisprövning här. Men, är det inte kränkande eller traumatiserande för den drabbade om någon annan skulle lägga fram bevis som införskaffades genom olovlig avlyssning, stöld eller direkta dödshot? Till dennes fördel alltså? Tar man ingen som helst hänsyn till sådant, utan bara så länge det är bevis så blir den relevant för oss oavsett?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att fri bevisprövning gäller inom svensk processrätt, 35 kap. 1 § rättegångsbalken.

Fri bevisprövning innebär dels att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram (fri bevisföring), dels att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering).

I teorin kan parterna till och med åberopa bevis som man fått del av olovligen eller genom hot. Fri bevisvärdering innebär i sin tur att domstolen fritt har att avgöra vilket bevisvärde ett åberopat bevis har i förhandlingen. Som exempel borde ett bevis som framkommit genom att någon hotats ha ett lågt, eller sannolikt inget, bevisvärde.

Sammanfattning

Olovlig avlyssning eller bevis som framkommit genom kränkning, hot eller traumatiserande förhållanden likt de scenarion du beskriver får användas som bevis. Däremot kan det inledas en förundersökning för det fall att det begåtts ett brott för att få fram beviset (t.ex. genom olovlig avlyssning). Vidare blir det en fråga om bevisvärdering för domstolen. Att bevisningen kommit fram olovligen innebär dock inte att den ej får användas.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo