Får bevis som tillkommit genom olovlig avlyssning, traumatiserade förhållanden eller hot användas i domstol?

2021-11-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Vad jag har hört så rådet det fri bevisprövning här. Men, är det inte kränkande eller traumatiserande för den drabbade om någon annan skulle lägga fram bevis som införskaffades genom olovlig avlyssning, stöld eller direkta dödshot? Till dennes fördel alltså? Tar man ingen som helst hänsyn till sådant, utan bara så länge det är bevis så blir den relevant för oss oavsett?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att fri bevisprövning gäller inom svensk processrätt, 35 kap. 1 § rättegångsbalken.

Fri bevisprövning innebär dels att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram (fri bevisföring), dels att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering).

I teorin kan parterna till och med åberopa bevis som man fått del av olovligen eller genom hot. Fri bevisvärdering innebär i sin tur att domstolen fritt har att avgöra vilket bevisvärde ett åberopat bevis har i förhandlingen. Som exempel borde ett bevis som framkommit genom att någon hotats ha ett lågt, eller sannolikt inget, bevisvärde.

Sammanfattning

Olovlig avlyssning eller bevis som framkommit genom kränkning, hot eller traumatiserande förhållanden likt de scenarion du beskriver får användas som bevis. Däremot kan det inledas en förundersökning för det fall att det begåtts ett brott för att få fram beviset (t.ex. genom olovlig avlyssning). Vidare blir det en fråga om bevisvärdering för domstolen. Att bevisningen kommit fram olovligen innebär dock inte att den ej får användas.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98575)