Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?

FRÅGA
Min son sitter häktad med restriktioner. Har hans barn, tre och fem år, rätt att få träffa sin pappa i ett övervakat besök? Hur går det till? Får de krama sin far, sitta i knä osv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller besök vid häktning med restriktioner varför jag i mitt svar delvis kommer utgå från rättegångsbalken (RB) samt häkteslagen.

Vad innebär det att någon är häktad med restriktioner?
Det kan hända att din anhörige hålls häktad med restriktioner. Anledningen till att en häktad åläggs restriktioner är att det finns misstanke om att bevis kan undanröjas eller utredningen hindras om den häktade har kontakt med omvärlden (24 kap. 5 a § RB). Restriktionerna kan t.ex. innebära att den häktade inte får ta emot telefonsamtal, besök, läsa tidning eller se på TV.

Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?
Det är åklagaren som begär om den häktade ska åläggas restriktioner eller inte. Detta prövas sedan av domstolen i samband med häktningsförhandlingar. Vilka restriktioner din son ålagts med framgår av häktningsbeslutet.

Det framgår inte av din fråga vilka slags restriktioner din son har ålagts. Om åklagaren beslutar om den häktade inte ska ha några restriktioner alls eller bara vissa är det upp till Kriminalvården att besluta om besök och vilket slags besök som kan ske (7 kap. 1 § häkteslagen).

En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägra som det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll (3 kap. 1 § häkteslagen). Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl kan besöket kontrolleras genom att kriminalvårdspersonal övervakar besöket, eller att besöket äger rum i ett besöksrum som är utformat så att det omöjliggör att föremål överlämnas (3 kap. 2 § häkteslagen). Ett besök får även villkoras av att besökaren underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning om det är nödvändigt av säkerhetsskäl (3 kap. 3 § häkteslagen). Kroppsvisitation innebär undersökning av kläder, skor, väskor och tillhörigheter som besökaren har med sig (28 kap. 11 § RB). En ytlig kroppsbesiktning innebär i princip att man får klä av sig och hålla ut armarna för att visa att man inte har något föremål i armhålans samt visa handflator och fotsulor. Någon närmare kroppsbesiktning eller undersökning av kroppshålor får inte ske (28 kap. 12 § RB).

Om ett barn under 18 år ska besöka någon i häkte måste den ha sina vårdnadshavares godkännande innan besöket. En blankett om detta skickas ut till vårdnadshavaren utanför häktet. När ett barn besöker någon i häkte behöver den ha med sig en vuxen person som också har blivit godkänd som besökare. Vad gäller kriminalvårdens bedömning av om din son kan ha besök av sina barn påverkas det först och främst av åklagarens restriktioner. Riskerna med besök av sina barn är såklart främst inte risken att barnen skulle undanröja bevisning utan det åklagare och kriminalvård iakttar vid sitt beslut är främst med hänseende till den person som följer med in på besök med barnen.

Huruvida dina barnbarn får besöka sin pappa kan jag alltså dessvärre inte med säkerhet svara på utan det avgörs av åklagarens restriktioner i första hand och Kriminalvårdens beslut i andra hand. Kriminalvården gör en bedömning över vad som är lämpligt i just ert fall. Om din son får avslag på sin ansökan om besökstillstånd kan han dock ompröva det till Kriminalvårdens huvudkontor (7 kap. 4 § häkteslagen) och i förlängningen överklaga till förvaltningsdomstol som kanske gör en annan bedömning (7 kap. 3 § häkteslagen). Ibland beror ett avslag dock på att det inte har inkommit samtycke till kontakt från den anhörige. Det är alltså upp till barnens vårdnadshavare att godkänna besök innan Kriminalvården fattar beslut.

Hur går ett kontrollerat besök till?
På Kriminalvårdens hemsida finns tydliga instruktioner om hur ett besök på häkte går till. Här kan du läsa hur besöksbokning och besök går till. Vid ett kontrollerat besök måste personalen förstå det språk som talas mellan den häktade och den som besöker.

Kriminalvården har även material anpassat till barn. I den här broschyren kan du läsa dig till (och kanske även förklara för barnen) hur ett besök går till, vad man får ta med sig till besöket, hur säkerhetskontrollen går till m.m.

I slutändan är det upp till Kriminalvården att göra en bedömning om det ska tillåtas kroppskontakt mellan barnen och deras pappa. Kriminalvården har framtagit vissa riktlinjer för hur besök under häktning får gå till. Enligt dessa riktlinjer ska det föreligga särskilda skäl för att kroppskontakt ska tillåtas vid kontrollerade besök (3 kap. 4 § FARK Häkte). Särskilda skäl att tillåta kroppskontakt kan t.ex. vara att besökaren är ett barn. Barn kan ha svårt att förstå varför han/hon inte får ha kroppskontakt och speciellt med en anhörig. Att besökaren är ett barn innebär dock inte att kroppskontakt alltid ska tillåtas utan en säkerhetsavvägning måste göras.

Kan man vända sig någonstans för att få stöd?
Det är vanligt att anhöriga till häktade känner sig vilsna och behöver söka stöd. Speciellt svårt kan det vara att hantera barns frågor och känslor kring sin häktade anhörige. Mitt råd är att du läser på Kriminalvårdens hemsida. För barn (om än lite äldre än dina barnbarn) finns denna hemsida att läsa om hur det är att ha en förälder i häkte eller fängelse.

På Kriminalvårdens hemsida listas även flera organisationer som du kan vända dig till för att få råd och stöd (se rubriken "Ekonomi och stöd"). En organisation för barn med förälder i häkte eller fängelse är t.ex. organisationen Bufff. Här kan du läsa mer om dem.

Sammanfattning
Jag kan inte med säkerhet säga om barnen kommer få träffa sin pappa under tiden han sitter häktad eller inte, utan det är upp till åklagare samt kriminalvård att göra bedömningen. De förutsättningar om risk för att bevis undanröjs men även säkerhetsrisker som jag gått igenom ovan, kommer ha en avgörande roll för om barnen får träffa sin pappa. Jag råder dig att läsa och söka råd på de hemsidor jag länkat i mitt svar för att förbereda barnen vid ett eventuellt besök.

Hoppas du fick svar på din fråga och att barnen får lov att träffa sin pappa!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (167)
2019-11-29 Häktning efter fällande dom. Vad gäller?
2019-11-29 Ersättning vid tvångsåtgärder vid frikännande dom - hur går jag tillväga?
2019-11-27 Gripen av butikskontrollant
2019-11-19 Får en omhäktningsförhandling skjutas upp?

Alla besvarade frågor (75564)