Får avtal sägas upp om hyresgäst dröjer med betalning?

Hej! Vi hyr ut en fastighet vi har på våran tomt. Hyresgästen har de senaste två månaderna varit sen med sin betalning och vi har fått tjatat. Det står i hyresgästens kontrakt att hyra och el ska vara betalda senast den 25te varje månad vilket inte efterföljts. Brevlådan töms så sällan att den är så överfull att brevbäraren lägger hyresgästens post i våran låda. Nu undrar vi självklart om vi får säga upp hyresgästen och vad som gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

I och med att det rör sig om ett hyresförhållande aktualiseras 12 kap. jordabalken (även kallad hyreslagen). I besvarandet av frågan kommer jag att utgå från att ni har hyrt ut en bostad på er tomt till hyresgästen.

Vilka rättigheter har hyresgästen?

I och med att er fråga inte klargör om ert avtal är på bestämd eller obestämd tid ska det som utgångspunkt ses som ett obestämt avtal (12 kap. 3 § 1 st. jordabalken). Ett sådant avtal ska sägas upp för att upphöra att gälla. Enligt 12 kap. 4 § jordabalken ska hyresgästen då som ett minimum åtnjuta tre månaders uppsägningstid.

I ett fall då hyresgästens avtal har blivit uppsagd har hyresgästen även som huvudregel rätt att förlänga avtalet (besittningsskydd), utom i de fall som föreskrivs i 12 kap. 46 § jordabalken.

Vad har ni för möjligheter?

Eftersom att er hyresgäst har varit sen med betalningen finns det möjlighet för er att säga upp avtalet i förtid. Enligt 12 kap. 42 § 1 p. jordabalken är en hyresrätt förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet i förtid, om hyresgästen dröjer med att betala en hyra med mer än en vecka efter förfallodagen. Alltså skulle ni ha rätt att säga upp hyresgästen i förtid utan hänsyn till uppsägningstid.

I 12 kap. 43 § jordabalken framgår dock att om en hyresgäst betalar innan hyresvärden säger upp avtalet, har hyresvärden inte längre rätt att säga upp avtalet. Skulle er hyresgäst alltså betala hyran innan ni faktiskt säger upp avtalet att upphöra, har ni inte längre rätt att säga upp avtalet i förtid.

Sammanfattning

Er hyresgäst har rätt till åtminstone tre månader uppsägningstid och eventuellt besittningsskydd. Eftersom att er hyresgäst har varit sen med att betala hyran har ni rätt att säga upp avtalet i förtid, om förseningen sker med minst sju dagar efter förfallodagen. Att notera här är att er rätt att säga upp avtalet i förtid förfaller om hyresgästen betalar hyran innan ni har sagt upp avtalet.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”