Får arbetsgivaren vänta med att betala ut lön till arbetstagaren?

FRÅGA
Har en arbetsgivare rätt att vänta med att betala ut en lön vid timanställning då anställningen gick över till fast anställning och månadslön. Vilket innebär att det blir två löner den första månaden av fast anställning med månadslön?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga är nej, arbetsgivaren får inte vänta med att betala ut en lön av anledningen att det i sådana fall skulle betalas ut två löner till arbetsgivaren på grund av övergång från timanställning till fast anställning. Arbetsgivaren ska betala ut lön enligt anställningsavtalet med arbetsgivaren och denna skyldighet får inte åsidosättas. Vid övergång från timanställning till fast anställning måste därmed arbetsgivaren betala ut både timlönen och lönen för den fasta anställningen. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen vid rätt tidpunkt innebär det att arbetsgivaren åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetstagaren.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll