FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/05/2019

Får arbetsgivaren uppställa ett villkor i anställningsavtal om att arbetstagare ska informera om denne väljer att söka nytt arbete?

Hej! Jag har fått ett anställningsavtal där arbetsgivaren lagt in punkter där de kräver att bli informerade ifall jag skulle välja att söka ett nytt jobb i framtiden, samt var min eventuella framtida anställning hade varit om ett jobb tags. Detta låter väldigt underligt för mig, är den typen av krav verkligen tillåtet enligt svensk lag? Om inte, vad får det för konsekvens för avtalets giltighet? Jag vet att alla i det företaget har dessa punkter.

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det avtal som ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare vid nyanställning kallas anställningsavtal. Detta är ett civilrättsligt avtal. Det innebär att parterna är fria att utforma avtalet som de önskar, så länge de intagna villkoren inte är förbjudna enligt kollektivavtal eller lag.

Kollektivavtal:

Om du är medlem i en arbetstagarorganisation som har kollektivavtal med din arbetsgivare måste ni följa de regler som uppställs i detta när ni utformar anställningsavtalet. Genom att kontakta den organisation du är medlem i kan du få reda på vad som föreskrivs i det kollektivavtal som du och din arbetsgivare eventuellt är bundna av.

Regler i lag om anställningsskydd (LAS):

I LAS finns minimiregler som måste följas. Om reglerna i anställningsavtalet är mindre förmånliga för dig gäller därmed reglerna i LAS före avtalet. I LAS finns ingen begränsning när det gäller arbetsgivarens rätt att uppställa ett villkor om att få information om en arbetstagare väljer att söka nytt jobb.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen för att få information om vad som gäller enligt kollektivavtal som du och din arbetsgivare är bundna av. Eftersom det är fråga om ett civilrättsligt avtal är det för övrigt väsentligt att du fått chans att ta del av det aktuella villkoret innan du skrev under avtalet. Annars har arbetsgivaren ensidigt tillfogat villkoret, vilket innebär att det inte ska anses som en del i avtalet.

Om villkoret strider mot kollektivavtal eller lag ska det inte tillämpas.

Hoppas du har fått svar få din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”