Får arbetsgivaren öppna min privata post?

2021-04-14 i Övrigt
FRÅGA
Är ekonomiskt ansvarig och firmatecknare på ett företag. jag jobbar också på socialförvaltningen i en kommun. Brev som är adresserade till företaget skickas ibland av misstag till till soc. förvaltningen.får socialförvaltningen öppna breven som är adresserade till företaget. innehållet har inget med soc. förvaltningen att göra ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är olagligt att öppna någon annans post, den som begår brottet kan dömas för brytande av posthemlighet till böter eller fängelse i högst 2 år, 4 kap. 8 § brottsbalken. Denna bestämmelse gäller dock endast när meddelandet är under befordran, alltså innan det lämnats i brevlådan.

I ditt fall förstår jag det som att det istället rör sig om att någon olovligen bryter ett förseglat brev efter det att det lämnats i brevlådan, detta anses istället vara intrång i förvar, 4 kap. 9 § brottsbalken. Den som begår brottet kan dömas för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst 2 år, alltså samma straffskala som för brytande av posthemlighet.

Det kan även vara brottsligt att slänga annans post, egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § brottsbalken.

Sammanfattning

Om det rör arbetsrelaterade brev, alltså brev som rör ditt arbete på socialförvaltningen får arbetsgivaren, eller annan anställd i vissa fall läsa dessa. Om posten däremot är privat, alltså inte adresserad till din arbetsplats, har arbetsgivaren, eller annan anställd inte rätt att öppna dessa, rätten till privatliv gäller även på arbetsplatsen.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96402)