Får arbetsgivaren neka tjänstledighet under sommaren?

Tjänstledighet!

Jag har tänkt att studera från 2021 augusti.

Min arbetsgivare vill endast bevilja 1 år i taget, är det här något som de har rätt till att göra?

Enligt arbetsgivaren godkänner de ingen tjänstledighet under sommaren? Har de rätt att göra så? Måste jag in och jobba under sommaren?

Min studieplan ser ut såhär; ska gå en utbildning som är i 2 delar del 1 från augusti 2021 till december, del 2 från januari till juni. Sedan ska jag gå en 3 års utbildning från augusti 2022

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).

En arbetstagare har rätt till tjänstledighet för studier

Enligt 1 § studieledighetslagen har en arbetstagare som vill utbilda sig rätt att få ledighet från sin anställning för detta. Studierna behöver inte ha någon koppling till den aktuella anställningen. Kravet för att få sådan tjänstledighet är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna, eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste 2 åren (3 § studieledighetslagen). Det finns också krav på studierna. Det måste vara utbildning med någon sorts studie- eller kursplan, och får alltså inte lov att vara självstudier.

Får arbetsgivaren bevilja endast 1 år i taget?

Svaret här är nej. En arbetstagare har rätt till att få tjänstledigt för studier och det gäller för hela utbildningens längd. Oavsett ifall du skickar in ansökan för flera perioder (imed att din utbildning är uppdelad i flera delar), kan inte arbetsgivaren begränsa din studietid utan bör godkänna för hela studietiden.

Dock! Se nedan om arbetsgivarens rätt att skjuta upp tjänstledigheten innan den godkänns. Därför är det viktigt att ansöka om tjänstledighet i god tid.

Får tjänstledighet nekas under sommaren?

En arbetsgivare har rätten att skjuta upp en arbetstagares tjänstledighet max 6 månader (4 § studieledighetslagen) Exempelvis ifall det är olägligt inom verksamheten att en arbetstagare försvinner under sommaren, kan tjänstledigheten skjutas upp till efter sommaren. Arbetsgivaren måste då meddela detta direkt samt skälen till att tjänstledigheten inte kan påbörjas vid det datum som ansökts om. Men om tjänstledigheten har godkänts kan den inte skjutas upp.

Ett vanligt sätt för arbetstagare som vill kunna arbeta på sommaren hos sin arbetsgivare men ha tjänstledigt under terminerna för utbildning, är att de söker ledigt för de perioderna enbart. På så sätt är det inga problem att arbete sker under loven där ledighetsperioden inte omfattar såsom sommaren.

Vid en ansökan om tjänstledigt får du välja om du söker ledigt för skolterminerna eller en sammanhängande period. I det fallet att en söker det sistnämnda, kan arbetsgivaren inte kräva att en arbetstagare arbetar mer än 50% under den beviljade perioden trots att studierna har uppehåll. Det går bra att göra överenskommelser mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ifall båda vill att arbete under exempelvis sommaren ska omfatta mer än 50%.

För att sammanfatta, ovan har jag beskrivit två tänkbara anledningar till hur arbetsgivaren kan kräva att du arbetar under sommaren. Antingen ifall tjänstledigheten inte godkänns förrän efter sommaren, såfall måste arbetsgivaren meddela skälen för att ledigheten skjuts upp. Eller ifall arbetsgivaren menar att du ska arbeta under tiden som det inte är studier. Här är det viktigt att du formulerar din ansökan noga beroende på hur du vill ha din tjänstledighet. Ifall du enbart söker för terminerna, kan arbetsgivaren mycket väl kräva att du arbetar under sommaren. I annat fall har du rätt att vara mer ledig även under sommaren.

Jag hoppas att detta besvarade dina frågor!

Vänligen,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo