Får arbetsgivaren lyssna av mina telefonsvarmeddelanden?

2017-06-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det är tillåtet att arbetsgivaren lyssnar av mina telefonsvar meddelanden. Jag kan lyssna av dessa antingen från egen mobil eller från datorn på kontoret, då vi använder ett IP-telefoni program. Idag när jag skulle lyssna av ett meddelande så visar det sig att det redan var avlyssnat och jag har inte varit inne på kontoret, alltså är det någon där som lyssnat av det, mest troligt min arbetsgivare.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det beror på företagets policy och vad det är för meddelanden. Om företagets policy föreskriver förbud mot att använda privata meddelanden så är tillåtet för arbetsgivaren att verifiera om detta brutits mot. Om det rör sig om arbetsrelaterade meddelanden till en arbetstelefon så är det helt okej för arbetsgivaren att lyssna av dessa då det berör arbetsgivarens verksamhet. Om det däremot inte föreskrivs ett förbud i företagets policy mot användning av privata meddelanden på arbetsdator, så kan det vara integritetskränkande och således otillåtet enligt artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna se här. Bläddra ner förbi engelska och franska versionen för att komma till svenska.

Det är inte helt säkert att det är så att det i det senast nämnda fallet skulle vara otillåtet då Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter yttrade i en dom från 2016 (se här) att "the Court finds that it is not unreasonable for an employer to want to verify that the employees are completing their professional tasks during working hours". Det kan alltså, trots avsaknad av förbud mot användning av privat korrespondens på arbetsdator eller arbetstid, finnas giltiga skäl för att övervaka sin arbetstagares användning av privata meddelanden på arbetsdatorn. I ditt fall kan det vara obefogat från arbetsgivarens sida men jag vet inte vilken anledning och bakgrund det är som föranlett beslutet att lyssna av meddelanden, varför det inte är möjligt för mig att göra en rättvis bedömning i ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1972)
2021-11-25 Vad kan man göra om man blivit misshandlad på sin arbetsplats?
2021-11-25 Vad innebär ett konkurrensbegränsande villkor i anställningsbeviset?
2021-11-25 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att göra IQ-tester?
2021-11-12 Arbetsgivares rätt att avsluta provanställning

Alla besvarade frågor (97391)