Får arbetsgivaren lägga in semesterdagar istället för lön?

FRÅGA
Hej!Jag har sagt upp mig från mitt jobb. Fick 2 månaders uppsägning och blev arbetsbefriad under den tiden. Jag hade sparad semester som de nu lagt in istället för lön .Får man verkligen göra så utan samtycke eller en skriftlig ansökan från mig om semester?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över arbetsgivarens möjligheter att lägga in semesterdagar istället för lön i pengar. När det kommer till dessa frågor är det semesterlagen som blir tillämplig lag.

Som huvudregel får en arbetsgivaren inte förlägga semesterledighet under uppsägningstiden utan ditt medgivande (14 § första stycket semesterlagen).

Om uppsägningstiden däremot hade varit längre än sex månader hade ovanstående huvudregel inte gällt (14 § tredje stycket semesterlagen). Eftersom du i frågan har angett att uppsägningstiden enbart är två månader är det fortfarande huvudregeln som tillämpas i detta fall.

Vad som då händer med de sparade semesterdagarna är att de betalas ut i form av semesterersättning (28 § semesterlagen).

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?