Får arbetsgivaren kräva obetalda men obligatoriska möten?

FRÅGA
Hej!Jag har en timanställning vid sidan om mina studier. Arbetsplatsen har en obligatorisk informationsträff/vidareutbildning om cirka 1 timme varje vecka, vilken är obetald. Kan min arbetsgivare kräva detta? Skiljer sig situationen ifall arbetskontraktet medger sådan obetald tid?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan arbetsgivaren kräva obetalda men obligatoriska möten?

Till att börja med ska sägas att enligt grundläggande avtalsrättsliga principer förbinder sig båda parter som ansluter sig till ett avtal att de ska fullfölja de åtaganden som avtalet omfattar. I ett anställningsavtal är förpliktelserna att arbetstagaren ska arbeta på de överenskomna tider (exempelvis enligt ett uppställt schema) och arbetsgivaren ska betala ut lön för de arbetade överenskomna tiderna.

Det innebär att när arbetsgivaren kallar till obligatoriska personalmöten, utbildningar eller liknande som arbetstagaren förväntas deltaga i, ska dessa tillfällen också vara betalda likt övrig arbetstid. Ifall mötena placeras utanför ordinarie arbetstid kan arbetstagaren ha rätt till övertidsersättning enligt 7 § i arbetstidslagen. Det gäller inte exempelvis om mötena planeras i förväg och ingår i schemat.

Sammanfattningsvis, arbetsgivaren kan kalla till möten eller annat på tider utanför "schemat" men dessa ska också innefattas som betald arbetstid. Ifall arbetsgivaren inte lämnar ersättning för den tiden är inte heller arbetstagaren bunden enligt anställningskontraktet att vara där. Båda parter måste uppfylla sin del enligt kontraktet.

Skiljer det sig om obetalda möten ingår enligt anställningsavtalet?

Vad som avtalats i ett anställningsavtal går ofta före exempelvis lagen då den allmänna avtalsfriheten råder. Dock får en arbetsgivare som är bunden till ett kollektivavtal inte avtala om saker som är till större nackdel för arbetstagaren än vad kollektivavtalet säger.

Jag råder dig att kolla upp vad som står i ditt kollektivavtal gällande obligatoriska möten m.m. Huvudregeln är likt jag nämnt ovan att sådana ska vara betalda men det kan finnas avvikelser i vissa kollektivavtal. Om du därefter känner att arbetsgivaren inte följer vad som bör gällande betalning för din arbetade tid, kan du kontakta ditt fackförbund som kan hjälpa dig med dessa frågor.

Jag hoppas att detta gav svar på dina funderingar, även om jag endast kunde svara vad som gäller generellt mer än vilka rättigheter Du har som arbetstagare hos just din arbetsgivare. Som sagt kan du alltid vända dig till ditt fackförbund kring sådana här frågor då de har koll på dina rättigheter och vad som gäller enligt kollektivavtalet om ett sådant finns.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (730)
2021-03-01 Arbetsgivares omplaceringsrätt
2021-02-28 Min arbetsgivare har brutit mot kontraktet
2021-02-15 Omfattas personal som har lönebidrag av LAS?
2021-02-13 Rätt till rehabilitering på arbetstid

Alla besvarade frågor (89861)