Får arbetsgivaren hålla inne slutlön?

2017-03-17 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag påbörjade min anställning hos privat vårdgivare i slutet av april 2016. Vår överenskommelse var 300 kr /timme inkl sem ersättning. Eftersom jag skulle arbeta under flera månader så konverterades lönen om till månadslön istället och jag fick då en lön på 50700. I augusti kom min chef och sa att jag fått för mycket lön, de hade räknat ut att jag skulle ha 264 (avdrag med 36 kr för sem ersättning) så det blev då en ny mån lön på 44616 kr. Nu yrkar arbetsgivaren på att jag ska återbetala mellanskillnaden dvs nästan 7000 kr. Jag har i god tro använt pengarna jag tjänat in och inte haft en aning om detta. Dessutom har jag diskuterat med arbetsgivaren sen september att de skulle dra månadsvis eftersom det var så mycket pengar och de har ff inte åtgärdat det. Nu när jag avslutat min tjänst har de hållit inne min slutlön och yrkar på att jag ska återbetala nästan 7000 kr till vilket jag anser är felaktigt.Vad säger lagen om detta, finns det någon tidsfrist?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att arbetsgivaren dels har betalat ut för mycket lön och nu kräver att du ska betala tillbaka den och dels att de innehåller din slutlön.

Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka pengar när denne betalat ut för mycket i lön?

Arbetsdomstolen har uttalat att utgångspunkten är att om någon fått för mycket lön så är personen som fått för mycket pengar skyldig att betala tillbaka beloppet. Det finns dock ett undantag om man har förbrukat beloppet i god tro.

Din arbetsgivare får dra av pengarna från din lön, vilket kallas att tvångskvitta, endast om du var i full vetskap om att du inte var berättigad till beloppet de betalade ut. Eftersom detta inte var fallet får arbetsgivaren inte tvångskvitta sin fordran.

Om du när du fick eller förbrukade de 7 000 kronorna för mycket insåg eller borde insett att du saknade rätt till pengarna så är du återbetalningsskyldig. Arbetsdomstolen brukar göra sin god tro bedömning utifrån lönebeskedet och hur lätt det var för dig som arbetstagare att förstå att beloppet var felaktigt. Om du utifrån lönebesked hade svårt att få överblick över din lön och att arbetsgivaren betalat ut för mycket så ska du anses vara i god tro och därmed inte vara återbetalningsskyldig. Om det uppstår en tvist om detta är det i sista hand domstolen som avgör om du borde ha insett att du saknade rätt till pengarna.

Din tidigare arbetsgivares krav på pengarna är en fordran. Preskriptionstiden är tio år efter att fordran uppkom, om arbetsgivaren inte gör preskriptionsavbrott inom dessa tio år (2 § preskriptionslagen).

Jag kan inte avgöra om du är skyldig att betala tillbaka beloppet på 7 000 kronor men det finns argument mot att du är det. I vart fall har din tidigare arbetsgivare inte rätt att tvångskvitta denna fordran mot din fordran på slutlön. Jag rekommenderar dig att tydligt förklara för arbetsgivaren att du anser att du inte är skyldig att betala tillbaka pengarna eftersom du mottagit och förbrukat dem i god tro. Fordran blir då tvistig och de har då inte rätt att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden utan måste stämma dig i tingsrätten om de vill driva in sin fordran.

Vad händer när arbetsgivaren inte betalar ut slutlönen?

Din lön från arbetsgivaren är också en fordran och du har rätt att få denna utbetald. Eftersom arbetsgivaren inte har rätt att kvitta sin fordran mot dig med din fordran på slutlön mot dem har de inte rätt att hålla inne din lön.

Om du är med i facket rekommenderar jag att du ber dem om hjälp för att få din slutlön utbetald och att hantera tvisten om beloppet som arbetsgivaren betalat ut för mycket. Om du inte är med i facket rekommenderar jag dig att prata med dig före detta arbetsgivare och förklara att din ståndpunkt är att de måste betala ut din slutlön eftersom de inte har rätt att kvitta denna då du inte visste att du inte var berättigad till hela beloppet de betalade ut.

Om arbetsgivaren går med på att betala ut din slutlön men trots detta inte gör det så kan du ta hjälp av Kronofogden. Detta genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Då skickar Kronofogden ett föreläggande till din tidigare arbetsgivare med ett krav om att de ska betala fordran. Du får dock inte ansöka om ett betalningsföreläggande om arbetsgivaren inte anser att de ska betala dig eftersom fordran då är tvistig. En ansökan om betalningsföreläggande kan du göra här.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95763)