Får arbetsgivaren göra avdrag på provisionen?

Hej. Får min arbetsgivare göra avdrag på min lön för provision som är utbetald när kund sedan ångrat sig och vill ta bort sålda annonser? Jag fick provision utbetald i våras och nu i augusti kommer de göra avdrag på min lön.

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att göra ett avdrag på lönen på detta sätt kallas för kvittning i lagens mening. Förutsättningarna för att en arbetsgivare ska få kvitta en fordran mot arbetstagarens lön är strikt reglerade i lag och regleras i lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Begreppet arbetstagarens lön innefattar även provision vilket innebär att lagen även är tillämplig beträffande den indragna provisionen. 

När får kvittning ske?

Det finns tre förutsättningar för att din arbetsgivare ska få kunna göra kvittningen. Dessa är:

1. Om du (arbetstagaren) medger kvittning (2 § lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt)

2.Om arbetstagaren har en skuld som är klar och förfallen och som uppkommit i samband med anställningen och antingen grundas på avtal eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten (3 § 1 st. Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt).

3.Om det finns ett kollektivavtal som arbetstagaren är sluten till och som tillåter kvittning (3 § 3 st. Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt).

I ditt fall verkar det inte som att du har medgivit kvittning av din provision eller lön, eller att du har haft en skuld till arbetsgivaren som grundas på avtal eller avser ersättning för skada som du har vållat uppsåtligen på jobbet. Att en kund har ångrat sitt köp av annonserna är inget som du kan påverka och innebär inte att du har vållat din arbetsgivare en skada. I och med att förutsättningarna som tillåter kvittning inte är uppfyllda innebär det att din chef inte får lov att göra avdrag på din lön.

Jag råder dig att prata med din arbetsgivare och berätta vad lagen säger, men om han/hon inte lyssnar bör du kontakta ditt fackförbund för ytterligare hjälp. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo