Får arbetsgivaren ensidigt välja att korta ner arbetstiden för de anställda?

FRÅGA
Hej! Jag jobbar på ett lager, just nu är det en lite lugnare period på jobbet. Jag jobbar 3 skift, så alltså fm,em och natt. Dom vill att vi ska korta ner nätterna och dom hotar med att sparka folk om detta inte följs. Vi har alltså inte rätt till att jobba 100% så som vi är anställda som? Får man göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du undrar ifall arbetsgivaren får besluta att arbetstagarna på arbetsplatsen ska arbeta mindre än vad som stadgas i anställningsavtalen då det inte finns tillräckligt att göra för arbetstagarna.

Svaret på din fråga är att nej, arbetsgivaren får inte dra ner på er arbetstid utan att ni kommit överens om det. Jag utgår från att det står i era anställningsavtal att ni ska arbeta heltid, 100 %. Eftersom ni har avtalat om detta är det 100 % som gäller och arbetsgivaren får inte ensidigt besluta om att korta ner era skift så att ni inte längre arbetar 100 %. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att det finns tillräckligt för arbetstagarna att göra. Om arbetsgivaren skulle välja att skicka hem er tidigare har ni fortfarande rätt att få betalt för den tid ni egentligen skulle jobbat. Det är alltid anställningsavtalet som gäller.

Skulle det föreligga arbetsbrist på arbetsplatsen är det dock viktigt att nämna att det är möjligt för arbetsgivaren att säga upp anställda på grund av arbetsbrist enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). Det krävs enligt bestämmelsen att uppsägningen är sakligt grundad. En sådan saklig grund är just arbetsbrist. Arbetsgivaren måste då undersöka om det i första hand går att omplacera den anställda istället för att säga upp den. Uppsägning på grund av arbetsbrist måste också ske enligt de turordningsregler som finns i 22 § LAS.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll