Får arbetsgivaren dra av lunchrast även om man inte har någon?

2020-08-01 i Rast
FRÅGA
Hej, det är så att jag jobbar på ett café och vissa dagar står jag själv hela dagen. Det betyder att när jag ska äta min lunch så får jag oftast springa upp och ner för att ta betalt och servera kunder, jag får ingen riktig rast. Min chef drar av lunchrasten för mig även dessa dagar, 30 min obetalt. Får hon göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Rätten till raster och pauser regleras i arbetstidslagen, härefter förkortad som ATL.

Vad är en rast?

En rast är ett avbrott från arbetet då du inte står till arbetsgivarens förfogande utan själv har rätt att förfoga över din tid genom att exempelvis lämna arbetsplatsen (15 § ATL). Rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte behöver jobba mer än fem timmar i följd (15 § ATL). Arbetstidslagen ger ingen definitiv tid på hur lång en rast ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska den vara minst 30 minuter.

Måltidsuppehåll istället för rast?

Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren (16 § ATL). Till skillnad från raster räknas måltidsuppehåll in i arbetstiden och man har således rätt att få betalt även under denna tid (16 § ATL).

Pauser utöver raster?

Utöver rätten till raster så ska arbetstagarna kunna ta pauser, det vill säga kortare avbrott från arbetet där man stannar på arbetsplatsen och som räknas som arbetstid (17 § ATL). Lagen anger inte hur långa pauserna ska vara eller hur många pauser arbetstagare har rätt till, men i den mån det är möjligt ska arbetstagarna kunna ta kortare pauser. Möjligheten till detta kan alltså variera beroende på vilken typ av arbete man har.

Avvikelser genom kollektivavtal

Viktigt att observera är att man genom kollektivavtal kan göra undantag från bestämmelserna i arbetstidslagen (3 § ATL). Du bör därför kontrollera om det finns något kollektivavtal för din arbetsplats och om det då finns särskilda bestämmelser om arbetstider samt rätten till raster och pauser.

Vad kan du göra?

Det verkar som att du har obetald lunchrast utan möjlighet att nyttja den. Du bör i första hand kontakta arbetsgivaren alternativt ett skyddsombud om något sådant finns på arbetsplatsen. Skulle inga åtgärder vidtas kan du istället vända dig till ditt fackförbund (förutsatt att du är medlem i facket). Utöver detta finns även en möjlighet till att ställa frågor direkt till Arbetsmiljöverket här.

Sammanfattning

En rast är ett obetalt avbrott då du inte står till arbetsgivarens förfogande. I och med att du gör det har du rätt att få betalt även för denna tid, och om du jobbar mer än fem timmar i sträck så har du även rätt till minst 30 minuters rast. Mitt råd till dig är därför att du påtalar bristerna till din arbetsgivare, ett skyddsombud eller till din fackförening.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (86)
2021-03-02 Avdrag på lön för toapaus
2021-01-30 Skyldig att arbeta under obetald rast?
2021-01-23 Rast och pauser på arbetsplatsen
2021-01-15 Har man rätt till rast under ett 7,5 timmars arbetspass?

Alla besvarade frågor (89885)