Får arbetsgivaren dra av karensavdrag vid återinsjuknande?

2021-04-24 i Sjuk
FRÅGA
Hej. Om jag hade min första sjukdag, alltså med dragen karens den 29e januari, en fredag. Lördag och söndag jobbar jag inte då jag jobbar i förskola. Sen jobbar jag måndag, tisdag och onsdag. Sen blir jag sjuk igen torsdag och fredag. Har min arbetsgivare rätt att dra karensavdrag igen på torsdagen???Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över ifall dina sjukdagar på torsdagen och fredagen räknas som att du återinsjuknat från sjuktillfället veckan innan eller om det räknas som ett nytt sjuktillfälle, eftersom det ju avgör om arbetsgivaren har en rätt att dra karensavdrag igen.

För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om sjuklön (sjuklönelagen).

Har min arbetsgivare rätt att dra karensavdrag igen på torsdagen?

För frågan är det relevant att ta upp regeln om återinsjuknande inom fem kalenderdagar. Regeln innebär att om du varit sjuk och återigen börjat arbeta, varpå du sedan insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar så räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. Vid en sådan situation ska inte någon ny karensdag dras av. Om insjuknandet istället faller utanför de fem kalenderdagarna räknas det som en ny sjukperiod och inte som en fortsättning på den tidigare. Vid en sådan situation gäller att arbetsgivaren kan dra av en ny karensdag (7 § tredje stycket sjuklönelagen).

Beräkningen av dessa fem kalenderdagar utgår från dagen då du började arbeta igen och tills dagen du insjuknade på nytt. I ditt fall blir det då från måndagen till torsdagen samma vecka. Du faller därför inom regeln om fem kalenderdagar. Den nya sjukperioden ska då räknas in i den tidigare och arbetsgivaren har därför inte rätt att dra karensavdrag igen på torsdagen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?